Bitka kod Bakule (208. p. n. e. ) je bitka između Kartagine i Rimske republike tokom Drugog punskog rata. Bitka se odigrala na tlu Španije. To je bila prva pobeda Scipiona Afrikanca od kada je preuzeo komandu nad rimskom vojskom u Španiji. Kartaginjansku vojsku je predvodio Hazdrubal Barka.

Bitka kod Bekule
Deo Drugog punskog rata
Vreme208. p. n. e.
Mesto
Bakula, Španija
Ishod Pobeda Rima, Hazdrubal odlazi prema Italiji
Sukobljene strane
Kartagina Rimska republika
Komandanti i vođe
Hazdrubal Barka Scipion Afrikanac
Jačina
25.000 Kartaginjana i Španaca 35.000[traži se izvor]
Žrtve i gubici
6.000 ubijeno
10.000 zarobljeno
nepoznato

Posle Scipionovog iznenadnog napada i osvajanja Nove Kartagine, tri kartaginjanske armije su ostale razdvojene sa generalima koji se nisu slagali jedan s drugim. To je dalo priliku Rimljanima da pritisnu svakoga od njih posebno. Scipion je pokrenuo vojsku 208. p. n. e. protiv Hazdrubala Barke, koji se nalazio kod Bekule, blizu današnjeg Gvadalkivira.

Kad je sazano da se Scipion približava Hazdrubal zauzima jaku obrambenu poziciju. Postavio se na visoki i duboki plato zaštićen rekom napred i nazad. Plato se sastojao od dve stepenice. Na niži položaj Hazdrubal postavlja lakše trupe, a svoj logor iza.

Kada je Scipion stigao bio je nesiguran kako da napadne Hazdrubala na tako dobrom položaju. S druge strane Scipion je bio zabrinut da ako ništa ne čini druge dve kartaginjanske armije se mogu pridružiti. Krenuo je u akciju treći dan.

Bitka

uredi

Pred napad Scipion šalje jedinice da blokiraju ulaz u dolinu i prolaz na sever, čime sprečava moguće kartaginjansko povlačenje.

Rimske laka pešadija krenula je protiv kartaginjanske lake pešadije. Rimljani su bili pod kišom strela i morali su se penjati po strmini, ali ipak su uspeli potisnuti Kartaginjane kad je došlo do borbi prsa o prsa.

Sa svojom najboljom vojskom Scipion izvodi napad na bokove kartaginjanskog glavnog logora. Hazdrubal je bio pod utiskom da se i dalje radi samo o manjim okršajima i zbog toga nije upotrebio na vreme svoje glavne snage. Njegova loše pripremljena vojska je bila sa tri strane obuhvaćena Rimljanima.

Hazdrubal uspeva pobeći sa slonovima, svom svojom prtljagom i kartaginjanskom vojskom. Najviše je stradala laka pešadija i španski saveznici. Rimski legionari su krenuli sa pljačkom kartaginjanskog logora pa su tako omogućili Hazdrubalov beg.

Posledice

uredi

Posle bitke Hazdrubal Barka vodi svoju umanjenu vojsku preko Pirineja i Alpi u Italiju u nameri da pomogne svom bratu Hanibalu.

Usput je prikupio nove vojnike Gale.

Mnogi istoričari su kritikovali Scipiona, smatrajući da je olako pustio da mu Hazdrubal Barka pobegne. Drugi smatraju da bi potera za Hazdrubalom bila rizik jer su po Španiji operisale jiš dve velike kartaginjanske armije, a postojala je i mogućnost zasede kao u bici kod Trazimenskog jezera.

Umesto toga Scipion se okrenuo sklapanju savezništva sa španskim plemenima. Nakon Scipionovih pobeda mnoga plemena menjaju stranu. U međuvremenu stižu kartaginjanska pojačanja, s namerom da se povrati izgubljeno.


Vidi još

uredi