Breg (ijek. brijeg) je pozitivna forma reljefa nevelike relativne visine. Njegove padine su blage i uglavnom manje od trideset stepeni, vrh je okrugao, a podnožje je slabo izraženo. Relativna visina brega je do 200 metara. Svaki oblik viši od toga smatra se brdom. Najbolji primer za ovu formu reljefa je Titelski breg u Bačkoj.

Titelski breg

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, N. (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd