Brigada je viša taktička združena jedinica, koja je najčešće u sastavu divizije ili samostalna. Izuzetno se nalazi u sastavu viših jedinica ranga korpusa ili armije.

U načelu je sastavljena od dva do pet bataljona, ponegdje i od većeg broja pukova. Obično su pridodate jedinice za podršku, borbeno, pozadinsko i inženjerijsko obezbjeđenje, komandovanje i vezu. Brigade se formiraju u svim vidovima i rodovima ali naročito u kopnenoj vojsci i posebno pješadiji. Brigade su obično sposobne za samostalno djelovanje taktičko-operativnog značaja.

Po sastavu, namjeni i naoružanju, brigade su: pješadijske, konjičke, oklopne, mehanizovane, artiljerijske, protivavionske artiljerije, inžinjerijske, hemijske zaštite, vazduhoplovne, padobranske, vazdušnodesantne, pomorskodesantne i druge.

Razne građanske formacije sa imenom brigada su: radne, poljoprivredne, vatrogasne i druge brigade. Brigada obično broji oko 3.000 do 5.000 ljudi.

Literatura

uredi

Vidi još

uredi