Veliki vezir

Назив за највишег султановог поданика

Veliki vezir ("صدر اعظ ili وزیر اعظم) je naziv za najvišeg sultanovog podanika. Bio je predsednik carskog Divana (vlade) u Turskoj carevini. U vreme rata vršio je u ime sultana dužnost vrhovnog komandanta.

Velikog vezira birao je sultan obično iz reda vezira carskog Divana (Porta), a takođe i razrešavao ove dužnosti. Mnogi ljudi iz balkanskih krajeva obavljali su toku XV, XVI i XVII veka dužnost velikog vezira, kao Mahmud-paša Anđelović iz Kruševca, Ahmed-paša Hercegović (sin hercega Stefana) i Mehmed-paša Sokolović iz okoline Rudog u Bosni.

Veliki vezir je čuvao carski pečat.

Naziv potiče od persijske reči vezir (pers. وزير)

Vidi još uredi

Popularna kultura uredi

Titula Velikog vezira je upotrebljena u naučno-fantastičnoj seriji Zvezdani ratovi, za predsednika vlade Galaktičkog carstva.

Literatura uredi