Viviparija (biljke)

Viviparija kod biljaka je pojava da seme klija in situ dok je u kontaktu sa materinskom biljkom, ili da se na materinskoj biljci formiraju male biljčice sa svim razvijenim delovima.

Viviparija kod munike.
Viviparija kod skimije.
Vegetativna viviparija kod Kalanchoe daigremontiana.
Bulbili u cvasti divljeg luka.

Generativna viviparija uredi

Ovaj oblik vezan je za seme, odnosno za preuranjeno klijanje semena na biljci. Pošto se nova biljka razvija iz semena ona nije genetski identična sa materinskom biljkom, jer nastaje iz zigota. Javlja se kao redovna pojava kod nekih biljaka kao kod mangrova gde se iz semena razvija klijavac koji raste i razvija se dok njegov koren ne dotakne muljevito dno zaliva, često slanih u kojima se ove biljne zajednice razvijaju.

Kod nekih vrsta adaptivni mehanizam se ogleda u somatskom polimorfizmu semena izraženom kroz različitu spremnost da seme klija. Tako kod roda Alopecurus u istom klasu javlja se dormantno seme, seme koje klija odmah po dijaspori i viviparno seme (koje isklijava u klasu), što se može nazvati parcijalnom viviparijom [1].

Kod drugih vrsta viviparija može da se javi sporadično, obično pri povećanoj vlazi vazduha, a ima zapažanja da kod semena nekih domestifikovanih biljaka slabi dormantnost semena i da dolazi do klijanja u plodu. Ovu pojavu neki ne smatraju pravom viviparijom[2].

Vegetativna viviparija uredi

Neke vrste iz porodice Crassulaceae formiraju cele biljčice u zarezima svojih listova, one opadaju i same se ukorenjuju. Ove biljčice predstavljaju klon materinske biljke jer nastaju iz somatskih ćelija. Viviparni vijuk (Festuca vivipara) i hlorofitum (Chlorophytum comosum) obrazuju na cvetnoj osovini biljčice, a neke vrste iz roda lukova (Allium) bulbile[2].

Reference uredi

  1. ^ Mihailo Grbić (2003): Dormantnost i klijanje semena – mehanizmi, klasifikacije i postupci. Glasnik Šumarskog fakulteta 87: 25-49
  2. ^ a b Tootill, E. (1984): The Penguin Dictionary of Botany. Market House Books Ltd.

Literatura uredi

  • Thomas Elmqvist Paul Alan Cox(1996): The Evolution of Vivipary in Flowering Plants.Oikos, Vol. 77, No. 1 , pp. 3-9
  • Barry Tomlinson, Paul Alan Cox (2000): Systematic and functional anatomy of seedlings in mangrove Rhizophoraceae: vivipary explained? Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 134, pp. 215–231
  • Kenneth, John (1960): H. Henderson's Dictionary of Scientific Terms. Oliver and Boyd Henderson's Dictionary of Scientific Terms. Oliver and Boyd. januar 1960. ASIN B000HG6JE8. 
  • Jackson, Benjamin, Daydon (1928): A Glossary of Botanic Terms with their Derivation and Accent; Published by Gerald Duckworth & Co. London, 4th ed