Википедија:Tekst GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju

Ovo je nezvanični prevod i tumačenje prava koja proističu iz GNU-ove Licence za slobodnu dokumentaciju, na srpskom jeziku. Ova verzija nije objavljena od strane Zadužbine za slobodni softver (engl. Free Software Foundation), i kao takva ne može biti smatrana važećom niti zakonski obavezujućom. Samo je originalna engleska verzija, objavljena od strane Zadužbine za slobodni softver važeća i može biti osnov za razmatranje. Svrha ovog prevoda i tumačenja je da pomogne onima koji ne govore engleski jezik da bolje razumeju ovu licencu, kao i svoje obaveze i prava prilikom objavljivanja svojih radova pod ovom dozvolom.


This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Serbian language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU FDL better.


Izvorni tekst licence se nalazi na http://www.gnu.org/licenses/fdl.html.
Na Vikipediji se izvorni tekst na engleskom nalazi na en:Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License.


0. Predgovor

Svrha ove Licence je da učini udžbenike, priručnike, kao i druge funkcionalne i korisne dokumenti slobodnima u izvornom smislu slobode[1]: da osigura svakome efektivnu slobodu da ga kopira i distribuira, sa ili bez menjanja sadržaja, bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Drugo, ona očuvava način da i autori i izdavači takvog rada dobiju priznanje za svoj rad, a da istovremeno ne mogu biti smatrani odgovornima za izmene koje su načinili drugi.

Ova Licenca je neka vrsta „copyleft-a“[2], što znači da radovi izvedeni iz ili nastali na osnovu ovakvog dokumenta i sami moraju biti slobodni u istom smislu. Ona dopunjuje GNU-ovu Opštu javnu licencu (engl. GNU General Public Licence, GNU GPL), koja je „copyleft“ licenca osmišljena za slobodni softver.

Ovu Licencu smo osmislili da bi je koristili za priručnike za slobodni softver, zato što je slobodnom softveru potrebna i slobodna dokumentacija: slobodni programi bi morali da imaju priručnike i uputstva koja pružaju iste slobode kao i sam softver. Ali ova Licenca nije ograničena samo na softverske priručnike; ona može biti korišćena za bilo koje tekstualne radove, nevezano za njihovu temu ili da li su objavljeni štampanom obliku. Mi preporučujemo da se ova Licenca koristi prvenstveno za dela čija je svrha obuka (instrukcija) ili obaveštavanje (referenca).


1. Primena i definicije

Ova Licenca je primenljiva na bilo koji priručnik ili drugi rad, u bilo kojem obliku, koji sadrži obaveštenje koje je postavio nosilac autorskog prava a koje govori da se taj rad može distribuirti pod uslovima ove Licence. Takvo obaveštenje odobrava upotrebu tog rada širom sveta, bez plaćanja dažbina, bez vremenskih ograničenja, pod uslovima koji su navedeni ovde. Nadalje, „Dokument“ se odnosi na svaki takav priručnik ili rad. Bilo ko je licencor[3] i naznačava se sa „vi“. Vi prihvatate ovi licencu ako kopirate, menjate ili distribuirate rad na način koji po zakonu o autorskom pravu[4] zahteva dozvolu.

„Izmenjena verzija“ Dokumenta označava svaki rad koji sadrži Dokument ili neki njegov deo, bilo doslovno kopiran ili sa izmenama odnosno u prevodu na drugi jezik.

„Sekudarni odeljak“ je imenovani dodatak ili odeljak na početku Dokumenta koji se bavi isključivo odnosom izdavača ili autora Dokumenta prema glavnoj temi Dokumenta (ili srodnim materijama) i ne sadrži ništa što bi moglo potpasti direktno pod tu glavnu temu. (Stoga, ako je dokument delom matematički priručnik, Sekundarni odeljak ne može da razjašnjava bilo kakvu matematiku). Ovaj odnos može biti pitanje istorijske povezanosti ili pravnog, komercijalnog, filozofskog, etičkog ili političkog stava u odnosu na temu ili srodne materije.

„Nepromenljivi odeljci“ su određeni Sekundarni odeljci, čiji naslovi su određeni kao naslovi Nepromenljivih odeljaka u obaveštenju koje saopštava da je Dokument objavljen pod ovom Licencom. Ukoliko odeljak ne odgovara gornjoj definiciji Sekundarnog odeljka, onda nije dozvoljeno da bude označen kao Nepromenljiv. Dokument može sadržavati nula nepromenljivih odeljaka. Ukoliko dokument ne navodi (identifikuje) ni jedan nepromenljiv odeljak, onda ih ni nema.

„Tekstovi na koricama“ su određeni kratki pasusi teksta koji su navedeni kao Tekst na naslovnoj strani ili Tekst na zadnjoj strani korica, u obaveštenju kojim se saopštava da je Dokument objavljen pod ovom Licencom. Tekst na naslovoj strani može biti najviše 5 reči a Tekst na zadnjoj strani korica najviše 25 reči.

„Transparentna“ (Providna) kopija Dokumenta se odnosi na kopiju koja je u mašinski čitljivom obliku, predstavljenom u formatu čija je specifikacija javno dostupna, koji je pogodan za redigovanje dokumenta neposredno, upotrebom generičkih uređivača teksta (tekst editora) ili (za slike koje se sastoje od piksela - tačaka) generičkih programa za crtanje ili (za crteže) nekih široko dostupnih grafičkih uređivača i koji je pogodan za korišćenje kao ulazni parametar programa za uobličavanje teksta (formatiranje) ili za automatsko prevođenje u niz formata koji su podesni kao ulaz programu za uobličavanje teksta. Kopija napravljena u inače Transparentnoj datoteci čije je označavanje ili nedostatak istog načinjeno na takav način da oteža ili obeshrabri dalje izmene od strane čitaoca nije Transparentna. Format slike nije Transparentan ako se koristi za neku iole veću količinu teksta. Kopija koja nije „Transparentna“ se naziva „Neprozirnom“.

Primeri pogodnog formata za Transparentnu kopiju uključuju običan ASCII tekst bez posebnog označavanja, Texinfo ulazni format, LaTeX ulazni format, SGML ili XML koji koristi javno dostupnu DTD, i jednostavni HTML koji se drži standarda, PostScript ili PDF namenjen da ga modifikacije čovek. Primer transparentnih formata slika uključuju PNG, XCF i JPG. Neprozirni formati uključuju vlasničke[5] formate koji se mogu čitati i menjati jedino korišćenjem vlasničkog programa za obradu teksta, SGML ili XML za koje DTD i/ili programi za obradu nisu javno dostupni i od strane mašine generisan HTML, PostScript ili PDF načinjen nekim programom za obradu teksta isključivo u svrhu da bude rezultat rada programa.

„Naslovna strana“ za štampanu knjigu označava samu naslovnu stranu plus takve sledeće strane koje su potrebne da sadrže, u čitljivom obliku, materijal koji ova Licenca zahteva da se pojavi na naslovnoj strani. Za radove u formatima koji nemaju naslovnu stranu kao takvu, „Naslovna strana“ znači tekst u blizini najistaknujeg pojavljivanja naslova dela, koje prethodi početku tela teksta.

Odeljak „Naslovljen ČDžŠ“ označava imenovanu podjedinicu Dokumenta čiji je naslov ili tačno ČDžŠ ili sadrži ČDžŠ u zagradama praćeno tekstom koji prevodi ČDžŠ na drugi jezik. (Ovde ČDžŠ stoji za određene ime odeljka pomenuto niže, kao što su „Zahvalnice“, „Posvete“, „Podrška“ ili „Istorija“.) „Očuvati naslov“ takvog odeljka kada menjate Dokument znači da ostane „Naslovljen ČDžŠ“ u skladu sa ovom definicijom.

Dokument može uključivati odricanje garancije[6] uz obaveštenje da se na Dokument primenjuje ova Licenca. Za ova odricanja garancije se smatra da su posredno uključena[7] u ovu Licencu: bilo kakve druge implikacije koje bi ova odricanja garancije mogla imati su nevažeća i nemaju nikakvog uticaja na značenje ove Licence.

2. Doslovno kopiranje

Možete da kopirate i distribuirate Dokument u svakom medijumu, bilo komercijalno ili nekomercijalno, pod uslovom da se sa svim kopijama reprodukuju i ova Licenca, obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o licenci koje kaže da se na Dokument primenjuje ova Licenca, i da ne dodate nikakve druge uslove onima koju su već u ovoj Licenci. Ne možete da koristite tehničke mere da bi ometali ili kontrolisali čitanje ili dalje kopiranje primeraka koje ste načinili ili distribuirali. Međutim, možete da primite nadoknadu u zamenu za kopije. Ako distribuirate dovoljno veliki broj primeraka, morate takođe da pratite i uslove iz odeljka 3.

Takođe možete da iznajmljujete primerke, pod istim uslovima koji su navedeni gore, kao i da javno prikazujete primerke.


3. Masovno kopiranje

Ako objavljujete štampane kopije Dokumenta (ili kopije na nosiocima za koje su uobičajene štampane korice) u tiražima većim od 100 primeraka, i tekst licence Dokumenta zahteva Tekstove na koricama, kopije morate da stavite u korice koje jasno i čitljivo nose sve ove Tekstove na koricama: Tekst na naslovnoj strani na naslovnoj a Tekst na zadnjoj strani na zadnjoj strani korica. Obe korice takođe moraju jasno i čitljivo da identifikuju vas kao izdavača tih kopija. Naslovna strana mora da prikazuje pun naslov sa svim rečima naslova jednako istaknutim i vidljivim. Na korice možete dodati i drugi materijal. Dokle god očuvavaju naslov Dokumenta i zadovoljavaju ove uslove, kopije u kojima su izmene ograničene na korice mogu u drugim aspektima biti tretirane kao doslovne kopije.

Ako su zahtevani tekstovi na bilo kojoj korici preobimni da bi stali u čitljivom obliku, treba da navedete prve nabrojane (koliko kod razumno može da stane) na datu koricu, a da ostale nastavite na susednim stranama.

Ako objavljujete ili distribuirate Neprozirne kopije Dokumenta u više od 100 primeraka, morate ili da uključite mašinski čitljivu Transparentnu kopiju sa svakom Neprozirnom kopijom, ili da u svakoj Neprozirnoj kopiji navedete lokaciju na računarskoj mreži na kojoj opšta javnost koja koristi mrežu ima pristup za preuzimanje korišćenjem javnih-standardnih mrežnih protokola potpune Transparentne kopije Dokumenta, oslobođene dodatog materijala. Ako odaberete potonju opciju, morate, kada počnete sa distribucijom Neprozirne kopije na veliko, da preduzmete razumno obazrive mere da osigurate da će ta Transparetna kopija ostati tako dostupna na navedenoj lokaciji najmanje godinu dana nakon što distribuirate poslednju Neprozirnu kopiju tog izdanja javnosti (bilo direktno ili putem svojih agenata ili maloprodaje).

Zamoljeno je, ali ne i zahtevano, da kontaktirate autora Dokumenta znatno pre nego što distribuirate veliki broj kopija, da bi im pružili šansu da vam obezbede ažurnu verziju Dokumenta.

4. Menjanje

Možete da kopirate i distribuirate Izmenjenu verziju Dokumenta pod uslovima iz odeljaka 2 i 3 iznad, pod uslovom da Izmenjenu verziju objavite pod tačno ovom Licencom, gde Izmenjena verzija igra ulogu Dokumenta, čime licencirate distribuciju i modifikaciju Izmenjene verzije svakome ko poseduje kopiju iste. Kao dodatak, na Izmenjenoj verziji morate učiniti sledeće stvari:

A.
Na Naslovnoj strani (i na koricima, ako postoje) koristite naslov koji je drugačiji od naslova Dokumenta i od onih kod prethodnih verzija (koje bi, ako ih je bilo, trebalo navesti u odeljku Dokumenta pod nazivom Istorija). Možete da koristite isti naslov kao kod ranijih verzija ako originalni izdavač te verzije da dozvolu.
B.
Na naslovnoj strani kao autore navedite jednu ili više osoba ili entiteta koji su odgovorni za autorstvo ili modifikaciju Izmenjene verzije, zajedno sa najmanje pet glavnih autora[8] Dokumenta (svim glavnim autorima, ako ih je manje od pet), osim ako vas oslobode ovog zahteva.
V.
Na naslovnoj strani navedite ime izdavača Izmenjene verzije, kao izdavača.
G.
Sačuvajte sva obaveštenja o autorskom pravu u Dokumentu.
D.
Dodajte odgovarajuće obaveštenje o autorskom pravu za vaše izmene pored drugih obaveštenja o autorskom pravu.
Đ.
Uključite, odmah posle obaveštenja o autorskom pravu, obaveštenje o licenci kojim javnosti dajete dozvolu da koristi Izmenjenu verziju pod uslovima ove Licence, u obliku kako je pokazano niže u Dodatku.
E.
U tom obaveštenju o licenci sačuvajte potpun spisak Nepromenljivih odeljaka i zahtevanog Tekstova na koricama koji su navedeni u obaveštenju o licence Dokumenta.
Ž.
Uključite neizmenjenu kopiju ove Licence.
Z.
Sačuvajte odeljak naslovljen „Istorija“, sačuvajte mu Naslov i dodajte u njemu stavku koja navodi najmanje naslov, godinu, nove autore i izdavača Izmenjene verzije kao što je dato na Naslovnoj strani. Ako u Dokumentu ne postoji odeljak pod naslovom „Istorija“, napravite ga navodeći naslov, godinu, autore i izdavača Dokumenta kao što je navedeno na Naslovnoj strani i potom dodajte stavku koja opisuje Izmenjenu verziju kao što je opisano u prethodnoj rečenici.
I.
Ako postoji, sačuvajte mrežnu lokaciju koja je navedena u Dokumentu za javni pristup Transparentnoj kopiji Dokumenta, a takođe i mrežnu lokaciju koja je u Dokumentu navedena da sadrži prethodnu verziju na kojoj je baziran. Ove možete smestiti u odeljak „Istorija“. Možete da izostavite mrežnu lokaciju za delo koje je objavljeno najmanje četiri godine pre samog Dokumenta, ili ako originalni izdavač verzije koja se poziva na to delo da dozvolu.
J.
Za svaki odeljak naslovljen „Zasluge“ ili „Posvete“ sačuvajte Naslov odeljka i sačuvajte u odeljku svu suštinu i ton svakog priznanja i/ili posvete koju su autori[9] naveli tamo.
K.
Sačuvajte sve Nepromenljive odeljke Dokumenta, neizmenjenih sadržaja i naslova. Brojevi odeljaka ili ekvivalenti se ne smatraju delom naslova odeljaka.
L.
Obrišite sve odeljke naslovljene „Podrška“[10]. Takvi odeljci ne mogu biti uključeni u Izmenjenu verziju.
Lj.
Nemojte preimenovati postojeće odeljke da budu naslovljeni „Podrška“ niti da se sudaraju sa naslovima Nepromenljivih odeljaka.
M.
Sačuvajte sva Odricanja odgovornosti.

Ako Izmenjena verzija sadrži nove odeljke predgovora ili dodatke koji se kvalifikuju kao Sekundarni odeljci i ne sadrže materijal koji je kopiran iz Dokumenta, možete po svojoj volji neke ili sve ove odeljke da označite kao nepromenljive. Da bi to učinili dodajte njihove naslove u spisak Nepromenljivih odeljaka u obaveštenju o licenci Izmenjene verzije. Ovi naslovi moraju da se razlikuju od naslova drugih odeljaka.

Možete da dodate odeljke pod naslovom „Podrška“, pod uslovom da ne sadrže ništa sem podrške raznih strana vašoj Izmenjenoj verziji — na primer, izjave o recenziji[11] ili da je tekst odobren od strane organizacije kao autoritativna definicija standarda.

Na kraju spiska Tekstova na koricama u Izmenjenoj verziji možete da dodate pasaž od najviše pet reči kao Tekst na naslovnoj strani i pasaž od najviše 25 reči kao Tekst na zadnjoj strani. Svakog entitet može da doda (ili da kroz dogovor uredi da bude dodat) samo jedan pasaž Teksta na naslovnoj strani i jedan Teksta na zadnjoj strani. Ako Dokument već uključuje tekst na koricama za istu koricu koji ste vi dodali ranije ili je uređeno da bude dodat od strane istog entiteta u čije ime nastupate, ne možete da dodate drugi; možete međutim da zamenite stari, uz izričito odobrenje izdavača koji je dodao raniji tekst.

Autor(i) i izdavač(i) Dokumenta ovom Licencom ne daju dozvolu da se njihovo ime koristi za reklamiranje[12] niti da se tvrdi ili nagoveštava podrška bilo kojoj Izmenjenoj verziji.

5. Kombinovanje dokumenata

Dokument možete da kombinujete sa drugim dokumentima objavljenim pod ovom Licencom, pod uslovima definisanim iznad u odeljku 4 za izmenjene verzije, uz uslov da u kombinaciju uključite sve Nepromenljive odeljke svih originalnih dokumenata, neizmenjene, i da ih sve navedete kao Nepromenljive odeljke vašeg kombinovanog rada u njegovom obaveštenju o licenci, i da sačuvate sva njihova Odricanja odgovornosti.

Kombinovano delo treba da sadrži samo jedan primerak Licence, a višestruki identični Nepromenljivi odeljci mogu biti zamenjeni jednim primerkom. Ako postoji više Nepromenljivih odeljaka istog imena ali različitog sadržaja, učinite naslov svakog takvog odeljka jedinstvenim dodajući mu na kraju, u zagradama, ime originalnog autora ili izdavača tog odeljka ako je poznat, a inače jedinstveni broj. Na isti način prilagodite i naslove odeljaka u spisku Nepromenljivih odeljaka u obaveštenju o licenci kombinovanog dela.

U kombinaciji morate da spojite sve odeljke Naslovljene „Istorija“ u različitim originalnim delima stvarajući jedan odeljak Naslovljen „Istorija“; na isti način kombinujte i odeljke Naslovljenje „Zasluge“ i svaki odeljak Naslovljen „Posvete“. Morate da obrišete sve odeljke Naslovljene „Podrška“.

6. Zbirke dokumenata

Možete da napravite zbirku koja se sastoji od Dokumenta i drugih dokumenata objavljenih pod ovom Licencom i da zamenite pojedinačne primerke ove Licence u raznim dokumentima sa jednim primerkom koji je uključen u zbirku, pod uslovom da u svim drugim pogledima za svaki od dokumenata poštujete pravila ove Licence za doslovno kopiranje.

Možete da izdvojite pojedinačni dokument iz takve zbirke i da ga distribuirate pojedinačno pod ovom Licencom, pod uslovom da u izdvojeni dokument uključite primerak ove Licence i da u svim drugim pogledima za taj dokument poštujete pravila za doslovno kopiranje.

7. Agregacija sa nezavisnim radovima

Zbirka Dokumenta ili njegovih izvedenih radova sa drugim posebnim i nezavisnim dokumentima ili delima, u ili na skladišnom ili distributivnom medijumu, se naziva „skupom“[13] ako se autorsko pravo rezultujuće kompilacije ne koristi da ograniči zakonska prava korisnika kompilacije više od onoga što dozvoljavaju pojedinačni radovi. Kada je Dokument uključen u skup, ova Licenca se ne odnosi na druge radove u skupu koji i sami nisu izvedeni radovi Dokumenta.

Kada je zahtev iz odeljka 3 o Tekstovima na koricama primenljiv na ove primerke Dokumenta, onda ako je Dokument manje od polovine celog skupa, Tekstovi na koricima Dokumenta se mogu smestiti na korice koje omeđuju Dokument unutar skupa, ili na elektronski ekvivalent korica Dokumenta u elektronskom obliku. Inače se moraju pojaviti na štampanim koricama koje omeđuju čitav skup.

8. Prevod

Prevod se smatra vrstom izmene, tako da prevode Dokumenta možete da distribuirate pod uslovima odeljka 4. Zamena Nepromenljivih odeljaka prevodima zahteva posebnu dozvolu nosioca autorskog prava, ali možete da uključite prevode nekih ili svih Nepromenljivih odeljaka uz originalne verzije Nepromenljivih odeljaka. Možete da uključite i prevod ove Licence, kao i svih obaveštenja o licenci u Dokumentu, i bilo kojih Odricanja odgovornosti, pod uslovom da takođe uključite i originalnu englesku verziju ove Licence kao i originalne verzije tih obaveštenja i odricanja. U slučaju neslaganja originala i originalne verzije ove Licence ili obaveštenja ili odricanja. prednost ima originalna verzija.

Ako u Dokumentu postoji odeljak naslovljen „Zasluge“, „Posvete“ ili „Istorija“[14], zahtev (odeljak 4) da se Očuva njegov Naslov (odeljak 1) tipično zahteva stvarnu promenu naslova.

9. Prekid

Ne možete da kopirate, menjate, dalje licencirate[15] niti distribuirate Dokument osim kako je izričito dozvoljeno ovom licencom. Bilo koji drugi pokušaj kopiranja, menjanja, daljeg licenciranja ili distribucije ovog Dokumenta je nevažeći i automatski se povlače vaša prava po ovoj Licenci. Međutim, strankama koje su primile kopije ili prava od vas pod uslovima ove Licence se njihove licence ne povlače, dokle god takve stranke nastavljaju u potpunosti da se pridržavaju uslova licence.

10. Buduće verzije ove Licence

Zadužbina za slobodni softver može s vremena na vreme da objavi nove, prerađenje verzije GNU-ove Licence za slobodnu dokumentaciju. Takve nove verzije će biti u sličnom duhu kao i trenutna verzija, ali se mogu razlikovati u detaljima, da bi se nosile sa novim problemima ili brigama. Pogledajte http://www.gnu.org/copyleft/.

Svakoj verziji Licence je dat jedinstveni broj verzije. Ako Dokument navodi da je neka verzija ove Licence sa određenim brojem „ili bilo koja kasnija verzija“[16] primenljiva na njega, imate mogućnost da pratite odredbe i uslove bilo te navedene verzije ili bilo koje kasnije verzije koju je objavila (ne kao nacrt) Zadužbina za slobodni softver. Ako Dokument ne navodi broj verzije ove Licence, možete da birate bilo koju verziju koja je ikada objavljena (ne kao nacrt) od strane Zadužbine za slobodni softver.

Dodatak: Kako da koristite ovu Licencu za svoje dokumente

Da bi koristili ovu Licencu u dokumentu koji ste napisali, uključite primerak Licence u dokument i stavite sledeće obaveštenje o licenci i autorskom pravu odmah posle naslovne strane:

  Copyright (c) ГОДИНА ВАШЕ ИМЕ.
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
  under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
  or any later version published by the Free Software Foundation;
  with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
  A copy of the license is included in the section entitled "GNU
  Free Documentation License".

Ako imate Nepromenljivih odeljaka, Tekstove na naslovnoj strani i Tekstove na zadnjoj strani korica, zamenite liniju „with...Texts.“ sa sledećim:

  with the Invariant Sections being НАВЕДИТЕ ЊИХОВЕ НАСЛОВЕ, with the
  Front-Cover Texts being СПИСАК, and with the Back-Cover Texts being СПИСАК.

Ako imate Nepromenljivih odeljaka bez Tekstova na koricama, ili neku drugu kombinaciju ova tri, spojite dve alternative tako da odgovaraju vašoj situaciji.

Ako vaš dokument sadrži netrivijalne primere programskog koda, preporučujemo da primere objavite paralelno pod slobodnom softverskom licencom po svom izvoru, kao što je na primer GNU-ova Opšta javna licenca, da bi omogućili njihovu upotrebu u slobodnom softveru.

Napomene

 1. ^ ovo objašnjenje je zbog dvostrukog značenja reči free u engleskom jeziku - „slobodno“ i „besplatno“
 2. ^ copyleft je neprevodiva igra reči; autorsko pravo se na engleskom naziva copyright (pravom na kopiranje), ali right znači i desno; odatle je kao suprotno uzeto levo (left)
 3. ^ u originalu - „Any member of the public is a licensee
 4. ^ engl. copyright law
 5. ^ engl. proprietary se ovde prevodi kao „vlasnički“
 6. ^ engl. Warranty Disclaimers
 7. ^ engl. included by reference
 8. ^ engl. principal authors
 9. ^ engl. contributor acknowledgements and/or dedications
 10. ^ engl. Endorsements
 11. ^ engl. peer review
 12. ^ engl. publicity
 13. ^ engl. aggregate u originalu
 14. ^ engl. "Acknowledgements", "Dedications", or "History"
 15. ^ engl. sublicense
 16. ^ engl. "or any later version"

Autorska prava

Autorska prava na ovaj prevod imaju Pingos, DžastJuzer i Branislav Jovanović. Umnožavanje i prenošenje ovog prevoda GNU LSD je dozvoljeno u bilo kom medijumu besplatno ukoliko je ova napomena sačuvana.

This translation is copyright by Pingos, JustUser and Branislav Jovanović. Verbatim copying and distribution of this translation of the GNU GPL is permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved.