GNU osnovni alati ili coreutils je paket GNU softvera koji sadrži osnovne alate kao što su ket, ls, i rm, potrbni za operativne sisteme slične Juniksu. To je kombinacija brojnih ranijih paketa, uključujući tekstutils, šelutils, i fajlutils, zajedno sa drugim raznim alatima.

GNU osnovni alati
Programer(i)GNU projekat
Repozitorijum Uredi na Vikipodacima
Napisan uC
Operativni sistemJuniks
TipRačunarski alat
LicencaGNU GPL
Veb-sajtwww.gnu.org/software/coreutils/

Mogućnosti GNU osnovnih alata

uredi

GNU jezgro osnovnih alata podržava interfejs komandne linije kao parametre komandi, kao i (ukoliko je postavljnjno POSIXLY_CORRECT promenljivo okruženje) konvencija dozvoljava opcije čak i nakon redovnih argumenata. Imajte na umu da ova promenljiva omogućava drugačiji funkcionalnost u BSD.[1][2]

Programi koji su uključeni u osnovne alate

uredi
Lista obuhvata programe iz jezgra alata 8.24.
Datoteke alata
chcon Promene datoteka u konceptu bezbednosti (SELinux)
chgrp Promena vlasništva grupa datoteka
chown Promena vlasništva datoteka
chmod Promena dozvole datoteka ili direktorijuma
cp Kopija datoteka ili direktorijuma
dd Kopije i konvertovanje datoteka
df Prikaz praznog prostora u sistemu
dir Da li je tačno  "ls -C -b". (datoteke su navedene u kolonama i sortiraju se vertikalno.)
dircolors Postavke boja zals
install Kopiranje fajlova i postavljanje atributa
ln Kreiranje linkova za datoteke
ls Lista datoteka u direktorijumu
mkdir Kreiranje direktorijuma
mkfifo Olakšavanje imenovanje kanala (FIFOs)
mknod Olakšavanje blokiranje ili karakterizaciju specijalnih fajlova
mktemp Kreiranje privremenih fajlova ili direktorijuma
mv Premeštanje fajlova ili prepravka imena
realpath Vraća rešenu apsolutnu ili relativnu putanju za fajl
rm Brisanje fajlova
rmdir Brisanje praznih direktorijuma
shred Prepisivanje fajla da sakrije njen sadržaj, a opciono se briše
sync Čišćenje fajl sistema odbojnica
touch Promene vremenske oznake fajla
truncate sirenje veličine datoteke na određene veličine
vdir Da li je tačno kao "ls -l -b". (Datoteke se podrazumevano navedene u dugom formatu.)
Tekst alati
base64 baza 64 enkodira ili dekodira podatke i štampa na standardni izlaz
cat Spajanje i štampanje fajlova na standardni izlaz
cksum Čekiranje sume i brojanje bitova u fajlu
comm Poređenje dva sortirana fajla red po red
csplit Podela datoteke u sekcije određuje kontekst linijama
cut Uklanja sekcije iz svakog reda fajlova
expand Pretvaranje skokova u razmak
fmt Jednostavno optimalno formatiranje teksta
fold Obavija svaki ulazni red da se uklopi u određenu širinu
head Emituje prvi deo fajlova
join Pridružuje linije dve datoteke na zajedničkom terenu
md5sum Izračunava i proverava MD5 poruke
nl Brojevi linija fajlova
numfmt Reformati brojeva
od Deponije datoteke u oktalnom i drugim formatima
paste Spaja linije datoteka
ptx Proizvodi permutovani indeks sadržaja datoteka
pr Pretvara tekstualne fajlove za štampanje
sha1sum,

sha224sum,
sha256sum,
sha384sum,
sha512sum

  Izračunava i proverava SHA-1, SHA-224/256/384/512 poruke
shuf generišu slučajne permutacije
sort sortira linije teksualnih datoteka
split razdvaja fajlove u delove
sum čekira sumu i broji blokove u datoteci
tac Spaja i štampa fajlove unazad
tail Emituje poslednji deo fajlova
tr Prevodi ili briše znakove
tsort Vrši topologijsko sortiranje
unexpand Prebacuje redove u skokove
uniq Uklanja duple linije sa sortiranog fajla
wc Štampanje broj bajtova, reči i linije u fajlovima
Shell alati
arch Mašinsko štampanje imena hardvera
basename Uklanja prefiks putanju od date putanje
chroot Menja rutu direktorijumu
date Štampa ili postavlja datum i vreme sistema
dirname Skida sufiks iz imena datoteke
du Prikazuje korišćenje diska na fajl sistema
echo Prikazuje određeni liniju teksta
env Prikazuje i menja promenljive okruženja
expr Procenjuje izraze
factor Faktoriše brojeve
false Ne radi ništa, ali bezuspešno izlazi
groups Štampa grupe čiji je korisnik član
hostid Štampanje numeričkih identifikatora za tekućeg domaćina
id Štampa pravu ili efektivnu UID i GID
link Kreira link za fajl
logname Štampa ime korisnika koji se loguje
nice Menja prioritet zakazivanja
nohup Omogućava komandi da nastavi da vodi nakon odjavljivanja
nproc Upit broja aktivnih procesora
pathchk Proverava da li imena fajlova važe
pinky Lagana verzija finger
printenv Štampa promenljive okoline
printf Formatiranje i štampanje podataka
pwd Štampa trenutnu radnu direktoriju
readlink Prikazuje vrednost simboličkog linka
runcon Startuje komandu u specifičnom kontekstu bezbednosti
seq Štampa niz brojeva
sleep Kašnjenje za određeni vremenski period
stat Vraća podatke o inkodu
stdbuf Kontroliše baferovanje za komande koje koriste stdio
stty Izmene i štampa podešavanja terminala linije
tee Šalje izlaz više datoteka
test Procenjuje izraz
timeout Pokreće komandu sa vremenskim ograničenjem
true Ne radi ništa, ali uspešno izlazi
tty Štampa ime terminala
uname Štampa informacije o sistemu
unlink Uklanja navedenu datoteku pomoću funkcije unlink
uptime Pokazuje koliko sistem dugo radi
users Štampa ime korisnika za trenutno ulogovanog korisnika
who Štampa listutrenutno svih ulogovanih korisnika
whoami Štampa efikasno juzerid
yes Štampa u niz navrata
Ostali alati
[ Sinonim za test; ovaj program omogućava izraze poput [ izražavanja ].
Sistemski alati

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. ^ package-renamed-to-coreutils on savannah.gnu.org
  2. ^ Copying on savannah.gnu.org

Spoljašnje veze

uredi