Glauka, (grč. Glauke, lat. Glauce) je kćerka korintskog kralja Kreonta, koji je pružio utočište Jasonu i njegovoj ženi Medeji.[1]

Ples Glauke i Medeje
Luvr, Pariz

Mitologija uredi

Glauka se, kada je prvi put ugledala vođu Argonauta, Jasona, koji je bio izuzetno lep čovek, odmah se zaljubila u njega. Jason je, sa svojom ženom Medejom, kada ga je Pelejev sin, Akast, prognao zbog ubistva, potražio utočište kod Kreonta.

Jason je iskoristio zaljubljenost Glauke i nagovorio je da se uda za njega, jer je on tom ženidbom osiguravao i nasledstvo na korintskom prestolu.

Taman kada je kralj Kreont prihvatio ženidbu i udaju svoje kćerke Glauke za Jasona, tada se u sve to umešala Jasonova žena Medeja. Ona je poklonila Glauki prekrasno odelo natopljeno otrovom i skupocenu dijademu, koja joj je, kada je Glauka stavila, kao bakarni obruč smrtno stegla glavu.

Tim darom, ona ne samo da je ubila Glauku, već je ubila i Kreonta. Kreont je prišao svojoj kćerki, koja je umirala i zagrlio je, a otrov sa njenog odela prodro je u njegovo telo i usmrtio ga.

O Glauki uredi

U nekim verzijama mita o Argonautima i nekim njihovim dramskim obradama, Glauka se naziva još i Kreusa.

U Korintu ona je poznata po imenu Glauka, a ostaci fontana i vrata, koji su se sačuvali sve do današljih dana, nose njeno ime, a njena dijadema, ili bakarni obruč je postao i poslovica - steže glavu ograničenima.

Reference uredi

  1. ^ Zamarovski 1985, str. 116.

Literatura uredi

  • Zamarovski, Vojteh (1985). Junaci antičkih mitova: Leksikon grčke i rimske mitologije. Zagreb.