Grafičar

Grafičar, ponekad i grafički dizajner, je umetnik koji radi u grafičkom dizajnu i obično se bavi komponovanjem slika i tekstova. Grafički dizajner stvara grafiku uglavnom za publikacije već za štampu ili za elektronske medije. On je odgovoran za tipografiju, ilustraciju, veb-dizajn. Rezultati njegovog rada je brošura ili reklamni materijali i cilj njegovog rada je prezentacija informacija pristupno i estetski.

Grafički dizajneri kao i drugi umetnici po nekada stvaraju delo samo na osnovu čiste inspiracije za dobar ugođaj ili za zabavu, ali mnogi rade za klijente koji žele da propagiraju ili publikuju neku od tema, službu ili produkt.