Текст

запис замисли у облику обично ширем од једне реченице говорног језика

Текст (лат. textus) лингвистички представља запис замисли у облику обично ширем од једне реченице говорног језика.

У рачунарству, текст се посматра апстрактније. То је било који низ знакова који је у неким случајевима нечитљив за човека. Текст може да представља запис веома различитих садржаја. На пример: то може да буде запис једне приповетке али и запис рачунарског програма.