Dan (hebr. דן.) - po svedočenju Starog zaveta je jedan od dvanaest sinova Jakovljevih, od koga je poteklo pleme Dan, naseljeno najpre u Egiptu, kako je opisan u Prvoj knjizi Mojsijevoj poslednji blagoslov Jakovljev:Dan će suditi narodima, kao jedan od plemena izrailjevih“.(Moj 49:16—17)

Simbol plemena Dan

Pripadnici plemena Dan su bili poznati po lukavosti i prevarama, ali je dalo i velike umetnike. Nakon osvajanja Hananske zemlje pleme Danovo je dobilo relativno mali, ali dosta plodni deo zemlje u blizini Mediterana. Postoji hipoteza da je prvobitno pleme - grčkog porekla (vidi Danajci), koje se tek kasnije pridružio jevrejskoj zajednici plemena.

Zbog stalnih napada Filistejaca pleme Dan je bilo prinuđeno da beži na sever. Naselili su se na krajnjem severu Palestine, gde su osnovali grad Dan.

Usled političke netabilnosti među njima je nastupila i verska nestabilnost. Pleme „Dan“ je zasnovalo ilegalni kult klanjanja Zlatnom teletu verujući da će na taj način ostvariti mir i blagostanje. Kao najsevernije pleme uspostavile su bliske trgovinske i industrijske odnose sa svojim susedima, Feničanima, žrtvujući svoja nacionalne i verska načela. Zbog toga su bili žestoko kritikovani od strane ostalih jevrejskih plemena. Nakon Solomona pleme Dan se ne pominje više među ostalim jevrejskim plemenima.

Postoji pravoslavno predanje da je iz plemena Dan potekao Juda Iskariotski, kao i da će na kraju vremena iz njega izaći Antihrist.

Pravoslavna crkva proslavlja Dana zajedno sa svetim prvosveštenicima u Nedelju svetih patrijarha (četvrta nedelja Božićnog posta).