Domestik shola (grčki: δομέστικος τῶν σχολῶν) je bio vrhovni zapovednik vizantijske vojske od 8. do početka 14. veka. Domestik shola je najpre komandovao tagmom Shola. Međutim, funkcija domestika shole vremenom se razvija da bi tokom vladavine Amorijske dinastije postala najviša komandna funkcija u Vizantiji. Funkcije slične funkciji domestika shole su: monostrateg, strategavtokrator, stratopedarh i stratilat.

Pečat Aleksija Komnina, domestika shole istoka

Razvoj funkcije uredi

U početku su tematski stratezi imali prevlast u odnosu na domestik shole. Domestik shola je u početku bio zapovednik jedne od četiri vizantijske tagme – Shole. Imao je veliki značaj tokom ikonoboračke krize kada su se carevi oslanjali na domestika shole. Prvi pomen domestika shole kao nezavisnog komandanta potiče iz 767. godine tj. od vremena vladavine Konstantina V (741-775). Po dolasku Amorijske dinastije na vlast (820) funkcija domestika shole jača. To se najbolje vidi iz primera domestik shole Manojla Jermenina iz perioda vladavina Mihaila II i Teofila. U vreme vladavine Mihaila III (842-867) domestik shola postaje zapovednik kompletne vizantijske vojske. On komanduje vojskom u odsustvu cara. Komandant je i nad tematskom i nad tagmatskom vojskom. Ova funkcija bila je samo komandna, nikako upravna. U komandovanju nad tematskim vojskama, domestik shola se oslanjao na taksate. Jedan broj jedinica u temi uvek je bio pod oružjem. To je profesionalna vojska, taksati, na koju se domestik shola oslanjao u pohodu. Domestik shola je do druge polovine 10. veka postojao samo na istoku. Od vremena vladavine Romana II (959-963) javlja se i domestik shola zapada. Deseti vek je period najvećeg uticaja domestik shola. Car Konstantin VIII (1025-1028) postavlja svog evnuha za domestik sholu istoka.

Funkcije stratopedarha i stratilata uredi

Funkciju stratopedarha stvorio je car Nićifor II Foka (963-969) dodelivši je svome evnuhu. Stratopedarh je bio sličan domestik sholi. Međutim, domestik shola nije mogao biti evnuh zbog čega je i osnovana ova funkcija. Postojali su stratopedarh istoka i stratopedarh zapada. Ova titula nastala je sa ciljem da se degradira titula domestika shole. Stratopedarh je imao samo onu vojsku koja mu se u trenutku da dok je domestik shola odmah po stupanju na dužnost imao svoju tagmu. Funkciju stratilata uvodi Jovan Cimiskije (969-976). Stratilat je imao svoju tagmu stratilata, odnosno tačno potčinjene oficire. Titula nije podeljena, odnosno nije postojao stratilat istoka i zapada. Na ratištu je stratilat bio identičan domestik sholi. Bio je baziran na istoku. Varda Sklir, uzurpator iz vremena vladavine Vasilija Bugaroubice (976-1025) je bio stratilat.

Značajniji nosioci funkcije domestika shole uredi

Izvori uredi

  • O problemu akumulativne vojne vlasti stratega, monostratega i stratega avtokratora; Bojana Krsmanović, Zbornik radova Vizantološkog instituta 44, Beograd (2007)
  • Potencijal funkcije domestika shole; Bojana Krsmanović, Zbornik radova Vizantološkog instituta 43, Beograd (2006)