Drama (filmski žanr)

филмски жанр

Drama [1][2][3][4] je filmski žanr koji najviše zavisi o unutrašnjem razvoju stvarnih likova koji se suočavaju s emocionalnim temama. Dramske teme kao što su alkoholizam, narkomanija, rasne predrasude, religijska netolerancija, siromaštvo, kriminal i korupcija stavljaju likove u sukob sa njima samima, drugima, društvom i čak prirodnim fenomenima.[5]

Ovaj filmski žanr u suprotnosti je s akcijskim filmom, koji se oslanja na dinamičnu akciju i fizički sukob, ali i na površinsku karakterizaciju.[6] Svi filmski žanrovi mogu uključivati dramske elemente, ali obično se filmovi koji se smatraju dramskim fokusiraju uglavnom na dramu glavnog sukoba.

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ [1] scribd.com
  2. ^ Petrić Vladimir, „Razvoj filmskih vrsta”,- Umetnička akademija u Beogradu, Beograd 1970.
  3. ^ Stojanoviđ Dušan, „Teorija filma”, Beograd, Nolit 1978.
  4. ^ Turković Hrvoje, „Filmska enciklopedija”, Zagreb, 2007.
  5. ^ "Drama Films". Filmsite.org
  6. ^ "Action Films". Filmsite.org