Ebu Bećir-paša je bio beogradski vezir od 1791. do 1792. godine. Beogradski pašaluk je preuzeo od Austrije posle svištpovskog mira 1791, pogubivši u Nišu janjičarskog vođu Deli-Ahmeda i objavivši fermanom da je janjičarima zabranjen povratak u Beograd.

Janjičari su u Nišu digli bunu, koju je Ebu Bećir-paša brzo ugušio i u pašaluku ponovo zaveo tursku upravu, samo bez janjičara. Imanja koja im je oduzeo ustupio je muslimanskim doseljenicima iz Bosne. U proleće 1792. janjičari su se skupili kod Niša i Valjeva i zatražili od Ebu Bećir-paše da im vrati imanja, preteći da će Beograd osvojiti silom. Ebu Bećir-paša je uspeo da ih pregovorima zadrži od napada, a oni su se, na glas da njih ide vojska iz Bosne, povukli.

Paša je iz Beograda premešten u Bitolj u julu 1792. godine.

Literatura uredi