Električni generator

Električni generator je obrtna električna mašina koja pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Obrnuti proces, pretvaranje električne energije u mehaničku energiju, vrši se elektromotorima.

Obrtno magnetsko polje kao suma vektora magnetnih indukcija tri fazna namotaja

Fundamentalni princip je da se u zatvorenom provodniku koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju indukuje električna struja.

Obrtni deo, kao i kod elektromotora, naziva se rotor, a nepomični - stator. Rotor se obrće pošto ga pogoni pogonska mašina. Izvori mehaničke energije su najčešće vodene i parne turbine.

Kod generatora električne struje, principijelno razlikujemo dve vrste:

  • dinamo - generator jednosmerne struje
  • alternator - generator naizmenične struje

Elektro-agregat

uredi
 
Agregat marke Janmar

Elektro-agregat (ili samo agregat) je uređaj koji služi za proizvodnju električne energije, obično pomoću SUS motora. Kao pogonsko gorivo koriste naftu ili naftne derivate.

Agregat se koristi najčešće u domaćinstvima ali i u privredi, čiji život i poslovanje zavise od konstantnog raspolaganja električnom strujom, a gde postoji rizik od nestanka struje zbog kvarova na mreži ili drugih razloga.

Spoljašnje veze

uredi