Etnogeneza je proučavanje nastanka i razvoja neke etničke grupe ili naroda izdvajanjem iz većih skupina. Razlozi izdvajanja mogu biti različiti ali su najčešće veliki društveni i socijalni poremaćaji kao što su: raspad rimskog, odnosno vizantijskog carstva, velike seobe naroda. Pitanje etnogeneze često, pored socijalnih, uključuje i političke razloge, interese ili ideologiju što bitno utiče na celokupan razvoj naroda ili velike grupe koja se izdvojila iz celine. U savremenim socio-psihološkim studijama nalazimo tragove davnih uticaja mitova i legendi što ponekad značajno utiče i na aktuelno ponašanje ili orijentaciju naroda.

Literatura uredi