Zastupanje

Zastupanje je relativno nov pristup u socijalnom radu iako je kao pojava poznata u drugim profesijama. Postoje različite definicije zastupanja. Međunarodna federacija socijalnih radnika (IFSWA) u svom Etičkom kodeksu navodi da je to ekskluzivno i zajedničko predstavljanje klijenata (ili slučaja) na forumima, uz pokušaje da se sistematski izvrši uticaj na donosioce odluka u nepravednom i neodgovarajućem sistemu. Zastupanje je etička obaveza svakog socijalnog radnika, a najvažnije osobine zastupnika su: usmerenost na akciju, protivljenje nepravdi, povezivanje prakse sa sistemom vlasti, strpljivost i usmerenost ka osnaživanju klijenata.

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi