Zoran Kalinić (profesor)

Zoran (Petar) Kalinić (Banja Luka, 3. mart 1954) srpski je pravnik.

Zoran Kalinić
Datum rođenja(1954-03-03)3. mart 1954.(68 god.)
Mesto rođenjaBanja Luka
 FNR Jugoslavija
PrebivališteBanja Luka
ObrazovanjePravni fakultet
Univerziteta “Đuro Pucar Stari”
ZanimanjeProfesor
Delovanjemenadžment, društveno-humanističke nauke

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Đuro Pucar Stari”. Tokom školovanja je aktivan u društvenom životu mladih u Banja Luci. Dugo godina je aktivno radio u izviđačkoj organizaciji Jugoslavije i Bosne i Hercegovine i nosilac je najviših priznanja za doprinos razvoju ove organizacije.

Prvo zaposlenje dobio je 1975. godine nakon povratka sa služenja vojnog roka u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, u Vazduhoplovnom zavodu ”Kosmos”, gde je se vrlo aktivno uključio u život mladih radnika i članova kolektiva i ubrzo postao član rukovodstva omladinske organizacije.

Tokom 1980. godine, kao predstavnik Saveza izviđača, biran je za sekretara Predsedništva Opštinske Konferencije Saveza omladine Banja Luka. Tokom ovog mandata učestvuje u društvenom životu mladih Banja Luke, Bosne i Hercegovine i Jugoslavije.

Organizator je mnogih lokalnih radnih akcija, ali i konstituisanja omladinskih radnih brigade iz Banja Luke, koje su radile na izgradnji infrastrukturnih objekata i putnih komunikacija i u Bosni i Hercegovini i širom Jugoslavije.

Radno iskustvoUredi

Ustanove u kojima je bio zaposlen
R.b. Ustanova Mesto Radno mesto Petriod
1. VZ KOSMOS Banja Luka Načelnik komercijalnog sektora 1975 – 1980
2. SSO BiH Sarajevo Republička konferencija 1980 – 1982
3. VZ KOSMOS Banja Luka Načelnik komercijalnog sektora 1982 – 1984
4. SKJ - Opštinska konferencija Banja Luka Banja Luka Sekretar 1984 – 1988
5. VZ KOSMOS Banja Luka Organizacija i koordinacija 1988 – 1993
6. KRAJINA – KOPAONIK DD Banja Luka Generalni direktor 1993 – 2008
7. TRIGLAV KRAJINA – KOPAONIK AD Banja Luka Član Uprave 2008 – 2010
Ustanove u kojima zaposlen
8. NEZAVISNI UNIVERZITET BANjA LUKA[1] Banja Luka Vlasnik i Osnivač, Predavač 2010-

ŠkolovanjeUredi

 • Tokom 1990. diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta “Đuro Pucar Stari”.
 • Tokom 2002. godine magistrirao je na Evropskom centru za mir i razvoj u Beogradu i stekao zvanje magistra nauka menadžmenta.
  • Naziv magistarskog rada: MENADžERSKE OSOBINE KAO FAKTOR UPRAVLjANjA PROMJENAMA U SPORTU
  • Uža naučna oblast : MENADžMENT
 • Tokom 2006. godine doktorirao je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu i stekao zvanje doktora menadžmenta.
  • Naziv doktorske disertacije: KLUBSKI MENADžMENT KAO FAKTOR EFEKTIVNOG SPORTSKOG SPONZORSTVA
  • Uža naučna oblast: MENADžMENT
 • 2013. godine na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista Novi Sad pri Univerzitetu ALFA Beograd doktorirao je i stakao zvanje doktora pravnih nauka.

Autor je i koautor više monografija, Učestvuje na većem broju međunarodnih naučnih skupova i objavio je veći broj naučnih radova u domaćim i stranim naučnim časopisima. Živi i radi u Banja Luci kao profesor na predmetima upravljanje osiguranjem, politički menadžment i menadžment javnog sektora.

Stečena zvanjaUredi

 • Stručna zvanja : diplomirani pravnik
 • Akademska zvanja: docent, vanredni profesor
 • Naučna oblast : menadžment, društveno-humanističke nauke

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama ili udruženjimaUredi

Aktivnost na javnim funkcijamaUredi

 • Početkom 1982.godine, izabran je za sekretara Predsedništva Republičke konferencije mladih Bosne i Hercegovine.
 • Od 1982-1986. godine je i delegate u Društveno političkom veću, Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Tokom ovog mandata bio je i član Kadrovske komisije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, koju su činili sekretar i predsedništava SSO republika i pokrajina.
 • Nakon povratka iz Sarajeva u Banja Luku 1984. godine, izbran je za Izvršnog sekretara u Opštinskom komitetu SK Banja Luka, za pitanja odbrane i zaštite.
 • Tokom 1986.godine, postaje sekretar Predsedništva Opštinskog komiteta SK Banja Luka. Učesnik je nekoliko omladinskih i kongresa Saveza komunista Bosne i Hercegovine i SFR Jugoslavije.
 • Od 1989. godine, nakon povratka u svoju „staru“ radnu organizaciju, radi u Komercijalnom sektoru, kada je biran i za načelnika ovog sektora „VZ Kosmos“ i tu dužnost obavlja do 1993. godine.
 • Od 1993.godine obavlja dužnost generalnog direktora osiguravajućeg društva „Krajina - Kopaonik“ gdje ostaje do 2008. godine.
 • Od 2008. do 2010. godine savjetnik je u društvu za osiguranje Triglav – Krajina Kopaonik a.d. Banja Luka.
 • Od 1996. godine organizator je kao vlasnik i predsjednik Upravnog odbora „Nezavisne radio-televizije Banjaluka“ koja daje značajan doprinos razvoju demokratije i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
 • Sa četvoricom bliskih prijatelja 2005. godine, osniva Fakultet za političke i društvene nauke u Banja Luci, jednu od prvih visokoškolskih privatnih institucija u Republici Srpskoj, koji 2006. godine, prerasta u Nezavisni univerzitet Banja Luka.
 • Od početka 2018. godine je rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka.[2][3]

Aktivnost u sportskim organizacijama Grada Banja LukaUredi

 • Od 1988-1991. godine član je Upravnog odbora FK “Borac”. Predsednik je Upravnog odbora FK “Borac”.
 • Od 1998-2000. godine, a pre 1991. godine i član Upravnog odbora Atletskog kluba “Borac” Banja Luka.

Učešće u projektimaUredi

 • Tokom 2010. godine, Projekat: „Komparativna analiza federalističkih državnih sistema u Evropi i svetu i mogućnosti inkorporiranja kompatibilnih federalističkih rešenja u sisteme Republike Srpske i Bosne i Hercegovine“, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Od 2013.-2014. godine Projekat: Edukacija pripadnica političkih partija za političko angažovanje u Bosni i Hercegovini, The Royal Ministry of Foreign Affairs, Norvey Embesade in Sarajevo.
 • Od 2012-2014: Projekat: Politička akademija, „Građanin, društvo i politika u modernoj demokratiji“, predavač, NUBL, Centar za studentsku demokratiju i Fondacija FriedrichEbert.
 • Tokom 2014: „Studija opravdanosti osnivanja Opštine Stanari“, Opština Stanari u osnivanju.

Naučni i stručni radoviUredi

Originalni naučni radoviUredi

 1. Kalinić, Z.: Klupski menadžment kao faktor efektivnog sportskog sponzorstva, 9thInternational Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – DQM –2006, Beograd, 2006.
 2. Kalinić, Z., Lakić, M.: Doprinos i razvoj institucionalnih investitora nafinansijskom tržištu BiH/RS – mogućnosti investiranja, 2. Međunarodna poslovnakonferencija, Zbornik radova, Celje, 2010.
 3. Kalinić, Z.: Nova filozofija osiguranja na prostorima ex-Jugoslavije – izazovi imogućnosti, SVAROG broj 2., NUBL, Banja Luka, 2011.
 4. Kalinić, Z., Župljanin, S.: Uticaj svjetske ekonomske krize na pripreme industrijeosiguranja BiH za ulazak globalnih kompanija na lokalna tržišta, Prvo međunarodnosavjetovanje - Evropska unija – uslovi i uslovljavanja, Zbornik radova, NUBL, Banja Luka,2011.
 5. Kalinić, Z., Biočanin, R., Radović, S.: Management of new technologies with economicand ecological aspetcs of production, Research and development in mechanical industry,Zbornik radova, RaDMI, Vrnjačka Banja, 2011.

Knjige, monografije, udžbeniciUredi

 1. Kalinić, Z.: Funkcije menadžmenta u animiranju sponzora, FPDN, Banja Luka, 2006.
 2. Kalinić, Z., Kostov, S.: Kako da pobijedimo na izborima, NUBL, Banja Luka, 2008.3. Marović, B., Kalinić,
 3. Osnovni principi osiguranja, NUBL, Banja Luka, 2009.
 4. Kalinić, Z., Avdalović, V., Marović, B., Vojinović, Ž.: Upravljanje rizicima uosiguranju, NUBL, Banja Luka, 2009.

Obrazovna delatnost (nastavno-pedagoški rad)Uredi

 1. Fakultet za političke i društvene nauke, Banja Luka,docent, 2006 – 2007;
 2. Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke, Banja Luka,docent, 2006 – 2007;
 3. Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka,docent, 2008 -2011 ;
 4. Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka,vanredni profesor, 2011 -2014

ReferenceUredi

FusnoteUredi

VebUredi

Spoljašnje vezeUredi