U matematičkoj logici, iskazni račun predstavlja formalni sistem u kome se formule, odnosno logički iskazi, koji se nazivaju još i iskazne formule, grade od logičkih promjenljivih i drugih logičkih iskaza, koristeći logičke operacije u skladu sa pravilima tih operacija.

Uprošteno govoreći, iskazni račun je rad sa logičkim iskazima koji se formiraju kao i obični algebarski izrazi, koristeći operacije i promjenljive.

Primjer logičkog iskaza uredi

Slijedi primjer jednog logičkog iskaza:  

Iskaz se čita na sljedeći način: „ako su tvrdnje   ili   tačne i   je tačno, odatle slijedi da su iskazi   i   tačni ili da su iskazi   i   tačni“. Češće, izraz se kratko čita „ako je   ili  , i  , slijedi   i  , ili   i  “.

Formalno ustanovljenje uredi

Iskazni račun se formalno definiše kao algebarska struktura   sa sljedećim svojstvima:

  •   je konačan skup logičkih promjenljivih, koje se najčešće predstavljaju malim latiničnim štampanim slovima  .
  •   je konačan skup logičkih operacija, koji predstavlja uniju disjunktnih podskupova  , gdje  -ti podskup predstavlja podskup n-arnih operacija. Tako,   predstavlja skup unarnih operacija,   binarnih, itd. Uobičajeni simboli logičkih operacija iz odgovarajućih podskupova su sljedeći:
 
 
 
Interesantno je primijetiti da se logičke konstante definišu kao nularne operacije.
Iskazne formule se formiraju od elemenata skupa   koristeći operacije skupa   na osnovu sljedećih pravila:
  1. Elementi skupa   su logički iskazi.
  2. Za svaku operaciju iz skupa  , rezultat te operacije je logički iskaz, ako su i operandi logički iskazi.
  3. logički iskazi se ne mogu formirati ni na jedan drugi način osim pomoću pravila 1. i 2.
Tako, na primjer, ako su   i   elementi skupa  , i ako koristimo standardne simbole za logičke operacije, onda su   sve iskazne formule.
  • Skup   je konačan skup pravila transformacije logičkih iskaza. Ova pravila pobliže određuju osobine operacija i njihovo ponašanje u dodiru sa drugim operacijama, odnosno određuju na koji način se jedan logički iskaz može svesti na drugi, najčešće jednostavniji, iskaz.
  • Skup   je konačan skup aksioma - po definiciji istinitih tvrdnji - u vezi sa logičkim iskazima.

Vrijednosti logičkih izraza i dokazivanja uredi

Logičke promjenljive mogu imati vrijednost „tačno“ i „netačno“ (  ili  ), pa se i svi rezultati logičkih operacija ograničavaju na istom skupu. Vodeći se pravilima formiranja logičkih izraza, zaključujemo da svi iskazi imaju vrijednosti tačno ili netačno, tj. da je svaki iskaz ili tačan ili netačan.

Ako dodijelimo neke konkretne vrijednosti svim promjenljivama koje učestvuju u datom logičkom iskazu, koristeći definicije logičkih operacija i datih vrijednosti možemo izračunati da li je dati iskaz tačan ili nije. Tada kažemo da je iskaz npr. tačan za date vrijednosti promjenljivih.

Međutim, koristeći pravila transformacije i aksiome iskaznog računa, logički iskazi se mogu tranformisati u jednostavnije logičke iskaze, što izračunavanje njihovih vrijednosti čini kraćim i jednostavnijim.

Tautologije i kontradikcije uredi

Poseban članak: Tautologija

Čest posao u iskaznom računu je dokazivanje da li je određeni logički iskaz uvijek tačan, tj. za sve kombinacije vrijednosti promjenljivih, kao i dokazivanje da li je određeni logički iskaz za sve kombinacije vrijednosti promjenljivih netačan. Ako je iskaz uvijek tačan, nazivamo ga tautologijom, dok u suprotnom slučaju, kada je iskaz uvijek netačan, nazivamo ga kontradikcijom.

Dok dokazivanje tautologije i kontradikcije može da se dokaže ručnim provjeravanjem vrijednosti iskaza za sve kombinacije parametara, najčešće koristeći istinitosne tabele, u opštem slučaju, kada to nije praktično ostvarivo zbog broja promjenljivih, se koriste pravila iskaznog računa i aksiome da se iskaz svede na jednostavniji iskaz i eventualno dokaže da li je tautologija/kontradikcija ili ne.

Primjena uredi

Suvišno je spominjati da logičko zaključivanje ima primjenu u svakodnevnom životu i svim granama ljudskog djelovanja. Vještina u radu sa iskaznim računom svakako poboljšava i svakodnevne vještine logičkog zaključivanja. Osim toga, međutim, iskazni račun i matematička logika uopšte imaju veliku primjenu u većini prirodnih nauka.

Računarstvo uredi

Očigledan primjer primjene iskaznog računa je i upotreba u računarstvu, kako u elektronici tako i u programiranju.

Svođenje određenog logičkog iskaza na kraću i jednostavniju formu pomaže da određena komponenta računara izračunava manje i samim time radi brže. Na identičan način, u programiranju, redukovanjem često korišćenog uslova grananja ili petlje na jednostavniju formu će smanjiti posao procesorske jedinice što program čini bržim.

Osim toga, teorijsko dokazivanje tačnosti određenih iskaza uklanja potrebu za izračunavanjem određenih iskaza u potpunosti, ako se dokaže da je iskaz uvijek tačan ili uvijek netačan.

Istorija uredi

Premda je iskazna logika (koja je zamenljiva sa propozicionalnim računom) nagoveštena u radovima ranijih filozofa, nju je razvio u formalnu logiku (stoička logika) Hrisip u 3. vek pne[1] i proširio njegov naslednik Stoik. Logika je imala fokus na propozicijama. Ovaj napredak se razlikovao od tradicionalnel silogističke logike koja je stavljala fokus na članove. Međutim, tokom kasne antike iskazna logaka koju su razvili stoici više nije bila u upotrebi.[2] Konsekventno, sistem je esencijalno ponovo izumeo Pjer Abelar u 12. veku.[3]

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ Bobzien, Susanne (1. 1. 2016). „Ancient Logic”. Ur.: Zalta, Edward N. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University — preko Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
  2. ^ „Propositional Logic | Internet Encyclopedia of Philosophy” (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2020-08-20. 
  3. ^ Marenbon, John (2007). Medieval philosophy: an historical and philosophical introduction . Routledge. str. 137. 

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi