Kalkarea

Kalkarea (Calcarea) su sunđeri sa skeletom izgrađenim od iglica (spikula) od kalcijum-karbonata. Žive isključivo u morima na manjim dubinama. Spikule mogu da budu pojedinačne ili ređe, 1,3,4-osne i da obrazuju mrežast skelet od kalcijum-karbonata . Veličina im se kreće od nekoliko milimetara pa do 15 cm. Žive pojedinačno (solitarno) ili u kolonijama. Kolonije predstavljaju grupe od po nekoliko jedinki spojenih donjim, bazalnim krajevima. Opisano je oko 300 vrsta.

Kalkarea, sunđeri sa krečnjačkim skeletom
Haeckel Calcispongiae.jpg
Naučna klasifikacija e
Carstvo: Animalia
Tip: Porifera
Klasa: Calcarea
potklase

Calcinea
Calcaronea

Kod ove klase sunđera (u obe potklase) zastupljena su sva tri tipa građe - askon, sikon i leukon. Telesni zid je celularnog tipa - postoji ćelijska organizacija i nekoliko različitih tipova ćelija (pinakocite, porocite, hoanocite, ameboidne ćelije).

KlasifikacijaUredi

Klasa sunđera sa skeletom od krečnjaka se deli na dve potklase - Calcinea i Calcaronea, sa po više redova. Ove dve potklase predstavljaju dve filogenetske grane koje se razlikuju uglavnom u citološkim i larvalnim karakterima. Podela na dve potklase je zamenila raniju klasifikaciju na dva reda (Homocoela, Heterocoela) na osnovu načina protoka vode.

 • potklasa Calcinea — larva parenhimela (čvrsta i kompaktna larva, unutrašnjost ispunjena masom ćelija, spoljašnji sloj grade ćelije sa bičem), bičevi hoanocita se pojavljuju nezavisno od jedra.
 • potklasa Calcaronea — larva amfiblastula (okruglog/ovalnog oblika, ćelije sa bičevima na prednjoj polovini larve, ćelije bez bičeva na zadnjoj), spikule su trozračne, jedan zrak izrazito veći od ostalih, bičevi hoanocita nastaju direktno iz jedra.

LiteraturaUredi

 • Dogelj, V, A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, Beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Miloje Brajković, Zoologija invertebrata 1. deo, zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.

Spoljašnje vezeUredi