Kalkarea (Calcarea) su sunđeri sa skeletom izgrađenim od iglica (spikula) od kalcijum-karbonata. Žive isključivo u morima na manjim dubinama. Spikule mogu da budu pojedinačne ili ređe, 1,3,4-osne i da obrazuju mrežast skelet od kalcijum-karbonata . Veličina im se kreće od nekoliko milimetara pa do 15 cm. Žive pojedinačno (solitarno) ili u kolonijama. Kolonije predstavljaju grupe od po nekoliko jedinki spojenih donjim, bazalnim krajevima. Opisano je oko 300 vrsta.

Kalkarea, sunđeri sa krečnjačkim skeletom
Naučna klasifikacija e
Domen: Eukaryota
Carstvo: Animalia
Tip: Porifera
Klasa: Calcarea
potklase

Calcinea
Calcaronea

Kod ove klase sunđera (u obe potklase) zastupljena su sva tri tipa građe - askon, sikon i leukon. Telesni zid je celularnog tipa - postoji ćelijska organizacija i nekoliko različitih tipova ćelija (pinakocite, porocite, hoanocite, ameboidne ćelije).

Klasifikacija uredi

Klasa sunđera sa skeletom od krečnjaka se deli na dve potklase - Calcinea i Calcaronea, sa po više redova. Ove dve potklase predstavljaju dve filogenetske grane koje se razlikuju uglavnom u citološkim i larvalnim karakterima. Podela na dve potklase je zamenila raniju klasifikaciju na dva reda (Homocoela, Heterocoela) na osnovu načina protoka vode.

 • potklasa Calcinea — larva parenhimela (čvrsta i kompaktna larva, unutrašnjost ispunjena masom ćelija, spoljašnji sloj grade ćelije sa bičem), bičevi hoanocita se pojavljuju nezavisno od jedra.
 • potklasa Calcaronea — larva amfiblastula (okruglog/ovalnog oblika, ćelije sa bičevima na prednjoj polovini larve, ćelije bez bičeva na zadnjoj), spikule su trozračne, jedan zrak izrazito veći od ostalih, bičevi hoanocita nastaju direktno iz jedra.

Literatura uredi

 • Dogelj, V, A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, Beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Miloje Brajković, Zoologija invertebrata 1. deo, zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.

Spoljašnje veze uredi