Под колонијом у новом вијеку се подразумева територија изван подручја матичне државе који нема властиту политичку или привредну власт.

Колонијалне силе и њихове колоније 1492. — 2008.
Колонијалне силе и њихове колоније 2012.

Појам колонија је уско повезан с колонизацијом. Код колонизације се у суштини ради о насељавању земље. Отуда је колонија у ширем смислу ријечи скуп особа које живе изван свог подручја насељавања. Осим тога, у подручју политике постоји потпуна зависност од „земље матице“.

Стварање колонија је најзначајнији инструмент ширења моћи империјалистичких држава.