Kalo (šp. caló), drugi naziv za žargon kojim govore španski Romi. Gramatička osnova je u osnovi veoma slična španskom jeziku, dok je leksika preuzeta iz romskog jezika.

Romi uglavnom koriste kalo kao jezik diskrecije, tajnih dogovora i sl. Bez obzira na to, neke od reči su ušle u španski jezik, kroz tekstove flamenko pesama, andaluzijsko narečje španskog jezika i žargon kriminalaca.

PrimeriUredi

  • gachó - čovek
  • chaval - dečak
  • parné - novac, pare
  • currelar ili currar - raditi
  • fetén - odlično
  • pinreles - stopala
  • biruji - hladno
  • churumbel - beba

Reči ovog govora mogu imati različito značenje; camelar na kolokvijalnom španskom može značiti zavesti, dok u kalou znači isto što i špansko želeti i voleti. Poreklo ove reči leži u sanskritu, u reči kāma (voleti, želeti).