Karakter

Karakter označava ključno obeležje ličnosti, specifičan sklop emocionalno-motivacionih, socijalnih, moralnih i konativnih izrazitih crta po kojima se ona razlikuje od svih drugih. Prema Frojdu, za razvoj sklopa crta karaktera značajno je kako je pojedinac prošao različite stadijume u razvoju libida, a posebno analnu i oralnu fazu. Takođe je važan način kako je njegov Ego ostvario odnos prema Idu i Super-egu. Prema socijalnim analitičarima, na formiranje karaktera utiču i organizacija društva i interpersonalni odnosi, a ne samo organizacija libida.

Infantilni karakterUredi

Ličnost pati od kompleksa inferiornosti. Strahuje od kastracije što je rezultat prisutnosti autoritativnog oca koji zabranjuje onaniju, stoga mu se ne usuđuje suprotstavljati. U svakom pogledu se plaši oca i zato beži kod majke koja je u većini slučajeva takođe autoritativna; tako se dete razvija u nesigurnu ličnost punu frustracija. Razvija se snažno poistovećivanje sa monogamnom majkom tj. majkom koja zahteva nevinost i smatra seksualnost ponižavajućom. Zato se ličnost boji žene/muškarca a takođe i seksualnog odnosa. Ne želi koitus i zadovoljava se trljanjem i stiskanjem uz partnera. Muškarac je slabo potentan i brzo doživljava ejakulaciju.

Aristokratski karakterUredi

Ličnost mrzi oca i ima fobiju da mu to nije pravi otac, nego neko višeg roda; takođe želi da bude suprotnost svoga oca. Ponaša se bahato i često omalovažava druge. To je njegova kompenzacija inferiornosti. One muškarce koji mu se dopadaju, prezire. Taj prezir predstavlja sadizam i homoseksualno udvaranje. Prema majci gaji Edipov kompleks. Pati od čestih noćnih mora. Ne masturbira jer smatra da je iznad toga. Kod žena je taj tip karaktera ređi, ali manifestacija je slična samo obrnuta. Ovaj tip karaktera teži da preraste usku sredinu malograđanstva.

Narcisoidni karakterUredi

Ovo je tipičan karakter povezan sa polnim sukobima u detinjstvu, koji stvara narcisoidni oklop. Ličnost pati od manije stvaranja dobrog utiska. Neurotična je i uvredljiva ako joj se ne divi, dok se sama sebi u svakom smislu divi, pogotovo svom organu. Partnera brzo napušta ako ne naiđe na divljenje. Kod ovog tipa karatkera samo polovina ličnosti učestvuje u doživljaju, jer je stalno prisutan strah od neuspeha.

Genitalni karakterUredi

Ličnost je prirodno ozbiljna, obdarena sposobnošću da se kontroliše, agresivna je i poseduje čvrst narcisoidni element, time i misao ostavljanja dobrog utiska. Partnera se drži isključivo težnjom ugode. Ličnost je sposobna za promene objekta ljubavi. Naginje monogamiji a takođe i poligamiji. Oralni erotizam, voajerizam i analnost, često su prisutni kod ovog tipa. Ličnost nije sposobna za normalnu vezu i kompromise koji idu uz vezu; ona ili oduševljeno voli ili strasno mrzi.

Prisilni karakterUredi

Ovaj karakter sačinjen je u potpunosti od kompromisa, upravo kao i simptom. Živi po neopozivom obrascu i bilo kakva promena kod osobe sa ovim karakterom izaziva konfuziju. Ličnost je sitničava, poseduje smisao za red, škrta je, cepidlačiva, nepoverljiva i sumnjičava. Poseduje strast za sakupljanje stvari, makar i bezvrednih. Obožava osećaj krivice kao i sažaljenja. Afektivno je zakočena, kruto konvencionalna i ispravna, što često vodi sadizmu (udaranje, gaženje, probadanje). Ako ličnost ne uspeva da uživa sa partnerom suprotnog pola, okreće se u analni stadijum; to je zamena genitalnosti faličkim sadizmom.

Histerički karakterUredi

Ličnost ovog tipa je preterano uljudna, manijakalno čista i živi prisilnim redom. Puna je strahova i teskoba. To je čovek trenutka; bojažljivo pristupa ili se nametljivo polno ponaša. Ponašanje se menja neočekivano i nenamerno. Ličnost se lako uzbuđuje, ali je nesposobna za emotivno – seksualnu vezu. Polne veze su joj detinjaste prirode; zamišljene doživljaje prihvata kao stvarne. Preopterećena je neistrošenom energijom u vidu polne napetosti. Ličnost tog tipa voli da koketira, ali to ne ukazuje na seksualnu voljnost nego na pokušaj da se ispita eventualna opasnost; tada obično beži. Kod tih ličnosti u pitanju je pasivna homoseksualnost, oralne, analne i uretralne težnje. Ponašanje je feminizovano.

Paranoično-agresivni karakterUredi

Ličnost ovog tipa karaktera ima uščuvanu jasnoću i red u rezonovanju. Nesigurnog je ponašanja, nepoverljiva i sklona crvenjenju; sve to je odraz konflikata u roditeljskom domu, gde su oba roditelja bila vrlo stroga. Ličnost je uglavnom biseksualno aktivna. Kod ovog tipa postoji mešavina neurotskog, prisilnog i infantilnog karaktera, a takođe i sado-mazohističkog. Ličnost je agresivna u slučaju nemogućnosti dobijanja željenog. Kod ovog tipa se postepeno razvija čitav sistem sumanutih ideja veličine.

Neurotski karakterUredi

Ličnost pati od kompleksa inferiornosti depresija i napada histerije, a naginje samokažnjavanju. Kod ovog tipa karaktera tipično je potiskivanje koje stvara moral; tako je ličnost lažno moralna. Jer ona je pornografski pohotljiva i sadistički moralna u isto vreme. Ličnost je nesposobna da se oslobodi unutrašnje praznine, kao i izmene same sebe. Često je nesposobna da voli; ona teži za ljubavnom srećom, ali istovremeno je ravnodušna na ljubavnu sreću drugih. Muškarcu žena predstavlja majku ili sestru, a ženi muškarac oca ili brata. Ego ovog tipa karaktera je toliko krut da vremenom ne može da uskladi polni život ni polno iskustvo. Ego je ili asketski ili postiže zadovoljenje samo uz osećaj krivice, uz krutu monogamiju. To je posledica roditeljske zabrane onanije ili seksualnog odnosa uopšte. Takva ličnost polni čin smatra nečim prljavim i često je prisutna analno-sadistička fikcija. Ličnost ovog tipa teško postiže orgazam i često je impotentna. Agresija, koja je uvek prisutna, kao i preterana savest, postaju podsticaj za ubijanjem. Psihička i mišićna ukrućenost su kod ovog tipa karaktera jedinstvo. Ličnost ima neritmičke pokrete, dok su mišići obraza napeti tako da čovek liči na masku. Glas je obično kreštav.

Pasivno-femino karakterUredi

Ličnost je infatilna; histerična je i plašljiva, već od ranog detinjstva. To je posledica dominantnog i strogog oca koji joj uliva strah, dok je majka blaga i vrlo brižna. Majku obožava i doživljava ju kao muškarca, stoga ima učestale snove u kojima majka ima penis, i osećaj odvratnosti prema ženskom polnom organu. Zato je takva osoba pasivni homoseksualac. Zbog očevog neprestanog upozorenja da se kloni onanije, rađa se strah od kastracije. Strah od oca prelazi u strah od žene. Kod tog tipa karaktera nailazimo na površnu poslušnost, koja je udružena sa najupornijim unutrašnjim otporom. Tako se agresija pretvara u ovaj tip karaktera. Pasivno-femino karakter kod muškarca se temelji na poistovećivanju sa majkom, dok kod žena stvara čvrst muški karakter zbog očeve hladnoće pa su zato sklone da razviju histeričku prirodu.

Falično-narcisoidni karakterUredi

Ovaj karakter je usko povezan sa genitalnim karakterom, a stoji između prisilne neuroze i histerije. Prisutna je otvorena agresija, oholost, drskost, osvetoljubivost, prezriva agresija, narcističko-sadistički elementi, kao i dostojanstvenost i energičnost. Ličnost ovog tipa je tašta, iracionalna i natprosečno libidna. Napad preduhitri svojim napadom. Ove ličnosti su često paranoici, šizofreničari, šizoidi i zato su orgastično nesposobni. Tu nailazimo na srodnost genija i kriminalca, kao i seksualne ubice. Egzibicionizam je često prisutan, takođe i razne zavisnosti (alkoholizam, narkotici, kockanje, itd). Takav karakter je posledica trauma iz detinjstva; majka je razočarala sina, otac ćerku (u seksualnom smislu). Majka je stroga i frustrirana i dete pati zbog nedostatka njene ljubavi, dok oca obično obožava. Muškarac ovog tipa je aktivan homoseksualac i potcenjuje ženu, sadista; vrlo je potentan i ponosan na svoj organ. Žena vrlo retko spada u tu kategoriju. Polno je vrlo privlačna, a uzbudljiva klitoralno. Često je aktivna biseksualka i sklona aktivnoj i pasivnoj felaciji. Muškarca nastoji da učini nesposobnim; fantazira da ima penis, a on je povezan sa njenim grudima. Žena poseduje majčinski stav prema mlađim muškarcima, a muškarac iz te grupacije ima sklonost prema mlađim ženama. U tom karakteru nailazimo i na narcizam, kao i sado-mazohizam usmeren pogotovo prema ženama (osveta za strogu majku i poistovećivanje sa njom).

Sado-mazohistički karakterUredi

Sadizam i mazohizam nisu apsolutne suprotnosti. Javljaju se u paru i jedan nagonski cilj nikada nije prisutan bez drugog. Kako za sadistu, tako i za mazohistu – samo patnja je ono što je bitno. Oni imaju potrebu da se potvrde kroz bol, s time da je način drugačiji; mazohista prima bol, sadista ga zadaje (njegov način je destruktivan). Mazohista ima trajan, subjektivan osećaj patnje, sklonost da se žali, nadalje samoponižava, samopovređuje, čak da muči drugog dok sam zbog toga pati; on izaziva, nevaljao je – da bi bio kažnjen. Kao da time kaže: „Vidiš kako sam jadan – voli me!" Svrha mučenja je da se ne dođe do vrhunca autoerotski; želi da se doživi polni akt bez krivnje. Mazohista ne podnosi pohvalu i često se pravi glup. Sa normalno orijentisanim partnerom je sputan i plaši se oštećenja polnih organa, zato sputava svaki ugođaj. Pasivan je zbog analne fiksacije. To su sve frustracije izazvane strahom koji često vodi u samoubistvo. Kao što mazohista iznenada može da se promeni u sadistu, tako i sadista može u mazohistu. Sadizam prelazi u mazohizam kada se okreće protiv vlastite ličnosti, ego-savesti. Neuroza je prisutna kod sadiste i mazohiste, obavezno. Kod pravih sado-mazohista, polni akt nije prisutan. Sam nagoveštaj uzbuđuje kao i atmosfera. Mašta igra glavnu ulogu pri psihološkom opuštanju. Kod njih se radi o dubokom razočaranju u ljubav još iz ranog detinjstva. Strah od oca, odbijanje od strane majke. Ako otac kažnjava – divi mu se; ako je majka previše brižna – razvija se Edipov kompleks. Sve to dovodi do jakog zahteva ljubavi. Sado-mazohizam delimo u tri grupacije:

  • Oralni (destruktivni poticaj, griženje)
  • Analni (uništavanje, gaženje, udaranje)
  • Falički (probadanje, bušenje).

Na taj oblik karaktera nailazimo u svim seksualnim opredeljenjima: kod heteroseksualnosti, biseksualnosti i homoseksualnosti (muške i ženske).

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi