Kardioida

Kardioida (od grč. καρδία-srce i grč. εἶδος-oblik ) je kriva, koju iscrtava tačka na kružnici, koja se kotrlja bez klizanja oko druge kružnice istoga poluprečnika. Kardioida je specijalni slučaj epicikloide kada su obe kružnice istoga poluprečnika.

Kardioida

JednačineUredi

U slučaju da se ishodište koordinatnoga sistema postavi na desni dijametar nepokretne kružnice to je upravo na mestu gde se vidi šiljak kardioide. Tada kardioida može da se predstavi pomoću parametarskih jednačina:

 
 

U polarnim koordinatama oblik je:

 
 
Četiri moguće kardioide

U Dekartovom sistemu oblik je:

  ili
 

SvojstvaUredi

  • Kardioida je algebarska kriva četvrtoga reda.
  • Ima samo jedan šiljak
  • Dužina jednoga kraka kardioide zadane formulom   data je sa:
 .

Dokaz:

 
 
 , pa onda sledi:
 
  • Površina jednoga dela kardioide je:
 .

Dokaz:

 
 

OptikaUredi

 
Kardioida, koja se dobija refleksijom

U optici se kardioida dobija prilikom refleksije na površini kružnoga oblika.

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi