Kaskadske planine su deo Pacifičkog planinskog sistema na zapadu Severne Amerike. Kaskadske planine se prostiru više od 1.100 km od planine Lasen u severnoj Kaliforniji, kroz Oregon i Vašington do ušća reke Frejzer - jug Britanske Kolumbije, Kanada. Mnogi vrhovi prelaze 3.000. m, kao što su Hud 3.426 m, najviša tačka u Oregonu, Šasta 4.321 m. u Kaliforniji, Rejnir 4.392 najviši vrh u Vašingtonu i celim Kaskadskim planinama i dr. Deo lanca koji se prostire u Kanadsku državu Britanska Kolumbija nema značajnih vrhova, najviše se uzdižu do 2.440 m. Većina vrhova su ugašeni vulkani, ali u bliskoj prošlosti Lasen 3.187 m. i nekoliko drugih planina pokazivala su izvesnu aktivnost. Bejker 3.285 m. ( 1975. g. erupcija fumarola), Sent Helens 2.550 m (1980. g. katastrofalna erupcija ). Od Tihog okeana su udaljene oko 160 do 240 km. Svojim položajem menjaju klimatske uslove na zapadu SAD, sprečavajući prodore vlažnih vazdušnih masa sa Pacifika, što dovodi do smanjenja količine padavina u istočnim teritorijama.

Mapa Kaskadskih planina sa glavnim vulkanskim vrhovima

Geologija

uredi

Kaskadske planine su imale složenu geološku istoriju. One su formirane na kraju Pliocenske epohe, ali je njihov izgled kasnije bio znatno izmenjen vulkanskom i glečerskom aktivnošću. Glacijacija je značajno uticala na reljef ove oblasti, formirajući brojna jezera, i doline. Osim vrhova koji su iznad linije drveća, cela oblast je veoma šumovita i pod zaštitom je države ( United States National Forest ). Na zapadnim padinama godišnja količina padavina je 2.500 mm. i tu se nalaze guste šume Daglasove jele- endemska vrsta. Veliki broj Nacionalnih parkova kao što su: North Cascades National Park, Mount Rainier National Park, Crater Lake National Park, Lassen Volcanic National Park, Lava Beds National Monument kao i E. C. Manning Provincial Park u Kanadi, nude neobične prirodne formacije i predivne predele. Ekonomija ove oblasti je zasnovana uglavnom na turizamu.

Džordž Vankuver, oficir Britanske kraljevske ratne mornarice prvi je ugledao Kaskadske planine 1792 g. Američki istraživači Meriveder Luis i Vilijam Klark prvi su prošli kroz ovu oblast 1806. g.


Najviši vrhovi:

Država Vašington:

Država Kalifornija:

Država Oregon:


Spoljašnje veze

uredi

[1]