Katastarska opština

Katastarska opština je teritorijalna jedinica koja po pravilu obuhvata područje jednog naseljenog mesta. Moguće je i da više naseljenih mesta pripadaju jednoj katastarskoj opštini ili da se veća naseljena mesta izdele na više katastarskih opština.

Predstavlja osnovnu jedinicu za koju se vrši katastarski premer i održava katastar nepokretnosti. Granice katastarske opštine su geometrijski definisane (karakterističnim tačkama i linijama) i geodetski opisane (koordinatama).

Vidi još uredi