Kašubija

Kašubija (kašup. Kaszëbë, polj. Kaszuby, nem. Kaschubei, Kaschubien) jezička je oblast u istočnoj Pomeraniji (Pomerelija) regija na severozapadu Poljske. Nalazi se zapadno od grada Gdanjska i ušća reke Visle, naseljena je Kašubima, narodom koji pripada zapadnoslovenoj grupi slovenskih naroda.