Kvant je naučno-popularni časopis za fiziku i matematiku namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, koji je počeo da izlazi 1970. u Sovjetskom Savezu a danas se izdaje u Rusiji.

Logo časopisa Kvant

Nastao je kao zajednički projekat SSSR Akademije nauka i SSSR Akademije pedagoških nauka. U Sovjetskom Savezu izdavač je bila Nauka.

Ideju za utemeljivanje časopisa dao je 1964. godine Petar Leonidovič Kapica, ruski fizičar. Prvi glavni urednik časopisa bio je fizičar Isak Konstantinovič Kikoin a prvi zamenik glavnog urednika bio je matematičar Andrej Nikolajevič Kolmogorov. Do početka devedesetih godina dvadesetog veka časopis je izlazio jednom mesečno u tiražu 250-350 hiljada primeraka. Danas se izdaje bar jednom u dva meseca, a tiraž mu je oko 2500-3500 primeraka.

Od 1983. časopis se prevodi i izdaje u Grčkoj.

U Francuskoj su objavljene dve knjige sa izborom članaka iz časopisa, a pojedinačne članke je objavljivao i Quantum Magazine.

Svi brojevi ovog časopisa izdati u periodu od 1970. do 2003. se mogu naći na Internetu u elektronskom obliku.

Spoljašnje veze Uredi