Klasa (programiranje)

U objektno-orijentisanom programiranju, klasa je proširiv programski šablon za kreiranje objekata, obezbeđuje početne vrednosti za promenljive članice-klase i implementacije ponašanja (funkcije članica ili metoda). U mnogim jezicima, ime klase se koristi kao ime za klasu (sam šablon), ime za podrazumevani konstruktor klase (potprogram koji kreira objekte) i kao tip objekata generisanih instanciranjem klase; ovi različiti koncepti se lako spajaju.

Kada konstruktora klase stvori objekat, dobijeni objekat se zove instanca klase, a promenljive članice specifične za taj objekat se nazivaju promenljive instance, da bi se razlikovale od promenljivih klase koje se dele u klasi.

U nekim programskim jezicima, klase su samo funkcije kompajliranja (nove klase ne mogu biti deklarisane za vreme izvršavanja), dok su na drugim jezicima objekti prve klase i generalno sami objekti (obično tipa Class ili slično) U ovim jezicima, klase koje kreiraju klase se nazivaju metaklase.

Dodatna literatura uredi