Koleški asesor

Koleški asesor (rus. коллежский асессор) je bio građanski čin VIII klase u Tabeli rangova Ruske Imperije od 1717. do 1917. godine. Odgovarao je činu majora ili kapetana u armiji, a u dvorskoj službi činu titularnog komornika.

Činu se obraćalo sa »Vaše visoko blagorodje«. Do 1845. davao je pravo na nasledno plemstvo, a posle te godine samo na lično. Nosioci čina su često vršili dužnost registratora, sekretara ili savjetnika.

Posle revolucije 1917, čin je bio ukinut prema dekretu Sovjeta narodnih komesara od 11. novembra.

Vidi jošUredi