Konvencija je sporazum ili dogovor o modalitetima i pravilima ponašanja. U savremenom značenju konvencija se odnosi na međudržavne sporazume čiji se efekti odnose na sve potpisnice. Pojavom međunarodnih institucija, poput OUN ili EU, konvencije postaju obavezujući dokumenti koji unapređuju život građana u svim zemljama potpisnicama.

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi