Kontrola kvaliteta

Nadzor kvaliteta ili kontrola kvaliteta su postupci kojima detaljno preispitujemo kvalitete svih faktora u proizvodnji. ISO 9000 definiše kontrolu kvaliteta kao: "upravljanje kvalitetom fokusiranom na ostvarivanje potrebne nivoa kvaliteta[1] Univerzalnost primene kontrole kvaliteta ogleda se u činjenici da je "danas kvalitet jedan od sastavnih misija uspešnog preduzeća i bitan faktor poslovnog upravljanja".[2]

Postupci kontrole kvaliteta

uredi

Postupci kontrole kvaliteta naglašavaju tri aspekta:

  1. Delovi kontrole kvaliteta kao na primer upravljanje kontrolama, upravljanje poslovima, upravljanje definisanim procesima, kriterijumima efikasnosti i definisanim zapisima (npr. merenja)
  2. Nadležnosti vezana uz kontrolu kvaliteta, kao što su znanja, veštine, iskustva i osposobljenost kvalifikacija
  3. Raznovrsni uticaji na kvalitet (engleski: "soft elements") kao što su osoblje, integritet, samopouzdanje, organizacijska kultura, motivacija, timski duh kao odnosima koji mogu uticati na kvalitet proizvoda.

Željeni kvalitet proizvoda je u opasnosti ako neki od gore navedenih aspekata ne radi prema dogovorenim pravilima.

Kontrola uključuje proizvod (kontrolu), gde svaki proizvod podleže vizuelnoj proveri, ponekad uz pomoć elektronskih pomagala (npr. mikroskop) kako bi se proverili i najmanji detalji pre emitovanja proizvoda u prodaju. Osoblju zaduženom za kontrolu kvaliteta obavezno je upisivati podatke o merenjima u unapred pripremljenim zapisima (npr. odstupanja od dozvoljene tolerancije, odstupanja od crtežom propisane tolerancije hrapavosti površine).

Nadzor kvaliteta je fokusiran na testiranje proizvoda kako bi se otkrili mogući nedostaci koji se analiziraju u cilju donošenja odluke o nastavku proizvodnje bez ili s popravkama. Kvalitet kvaliteta nastoji poboljšati i stabilizovati proizvodnju i pripadne procese kako bi se izbegle u potpunosti ili na najmanju moguću meru smanjile posledice koje dovode do odbacivanja proizvoda. Kod ugovornih poslova potrebno je obratiti veliku pažnju kvaliteta kontrole.

Najviše korišćeni postupci u kontroli kvaliteta

uredi

Kod nekih konculanata i organizacija postoji tendencija o imenovanju njima specifičnih postupka. Samo neki od tih postupaka se primjenjuju kod većeg broja korisnika:

Terminologija Približna godina prvog korišćenja Opis
Statistička kontrola kvaliteta (engleski: Statistical quality control (SQC)) 1930. Statističke metode koriste se u donošenju odluka o populaciji ili nekom procesu na osnovu analize podataka sadržanih u uzorku. Primenom statističkih metoda u kontroli kvaliteta procesa teži se ka tome da proces bude dosledan, kontrolisan, stabilan i predvidiv.[3]
Potpuna kontrola kvaliteta (engleski: Total quality control (TQC)) 1956. Napetosti uzrokovane od odela koji ne učestvuju u neposrednoj proizvodnji (npr. računovodstvo, tehničko crtanje, finansije, ljudski resursi, prodaja).
Statistička kontrola procesa

(engleski: Statistical process control (SPC))

1960. Upotreba kontrolnih grafikona kako bi pratili pojedine proizvodne procese i omogućili povratne ocene zaduženima za njihovo upravljane. Razvijeni postupci inspiraciju su pronašli u napravama za nadžor.
Potpuna kontrola kvaliteta unutar organizacije (engleski: Total Quality Management (TQM)) 1968. Japanska verzija „ potpuna kontrola kvaliteta "[4]
Potpuno upravljanje kvalitetom

(engleski: Total Quality Management (TQM))

1985. Potpuno upravljanje kvalitetom (eng. Total Quality Management, TQM)je pristup upravljanju koji podrazumeva dugotrajnu orijentaciju ka trajnom poboljšanju kvaliteta koja će zadovoljiti i premašiti očekivanja kupaca.[5]
Šest Sigma

(engleski: Six sigma) (6σ)

1968. Statička kontrola kvaliteta na kojoj počiva ukupna strategija poslovanja. začetnik je Motorola.

Kontrola kvaliteta tokom upravljanja projekata

uredi

Prilikom upravljanja projekata, kontrola kvaliteta zahteva da menadžer projekta, kao i njegova grupa budu uključeni u projekat da kontrolišu ostvarene korake kako bi osigurali da ostvareno bude u okviru dogovorenog. U praksi, uobičajeno je, da u okviru projekta bude uključeno i odeljenje za kontrolu kvaliteta.

Reference

uredi
  1. ^ ISO 9000 (na jeziku: srpski), 2022-11-02, Pristupljeno 2022-12-11 
  2. ^ Banovac, Eraldo; Kozak, Dražan; Maglić, Leon (2011). Osnove, metode i alati kvalitete. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. ISBN 978-953-6048-63-2. 
  3. ^ „Statistička kontrola kvaliteta”. alas.matf.bg.ac.rs. Arhivirano iz originala 11. 12. 2022. g. Pristupljeno 2022-12-11. 
  4. ^ Ishikawa, Kaoru; John Lu, David (1985). What is total quality control? The Japanese way. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. ISBN 978-0-13-952433-2. OCLC 11467749. 
  5. ^ Potpuno upravljanje kvalitetom (na jeziku: hrvatski), 2022-04-14, Pristupljeno 2022-12-11