Kopnena Kina

MainlandChina.png

Kopnena Kina (ili Kinesko kopno), poznatija i kao kontinentalna Kina, je geografski termin koji se koristi za imenovanje regije u Aziji koja je pod upravom Narodne Republike Kine. Ovaj termin isključuje dve specijalne administrativne oblasti, Hongkong i Makau, i Tajvan. Zauzima 99,62% teritorije suverene Kine u kojoj živi 97,7% kineskog stanovništva.