Kuluk je prinudni rad u mestu gde radnici (seljaci) koji ga obavljaju i žive. Kuluk je u Srbiju donela viševekovna okupacija Srbije od strane Turaka. Na ovaj način su se obično izvodili javni radovi, izgradnja puteva, vojnih utvrđenja, mostova i slično. Oni koji su radili nisu dobijali nadoknadu za svoj rad, eventualno slabu hranu i loš smeštaj. Kuluk se smatrao vrstom radne obaveze prema turskom okupatoru.

Za razliku od kuluka Zgon je bio izvođen na način da bi se radnici (seljaci) skupili i oterali na drugo mesto dalje od svojih sela gde bi obaljali javne radove. Sve ostalo bi bilo isto.

Ovakva vrsta prinudnog rada se obavlja i danas prema zarobljenicima, osuđenicima uz bolje ili lošije uslove rada.

Za vreme Drugog svetskog rata, na primer, nemačka vojna industrija se dobrim delom bazirala, na prinudnom radu onih koji su bili poslati u radne logore po bilo kom osnovu (rasnom, političkom, kriminogenom i sl.)

Vidi jošUredi