Kupula (lat. cúpula – čašica) čašoliki omotač ploda koji ga drži i štiti tokom rasta i sazrevanja. Karakteristična je za porodicu bukve (Fagaceae). Kod roda litokarpus (Lithocarpus) i hrastova (Quercus) ona samo delimično obuhvata pojedinačnu orašicu, dok kod pitomog kestena (Castanea) i bukvi (Fagus), u potpunosti zatvara dva ili više plodova, a kada plodovi sazrele, puca na četiri režnja i oslobađa orašice. Kupula nastaje iz vegetativnih delova cveta (razrastanjem cvetne drške).

Kupule porodice bukve: A. crveni hrast, B. makedonski hrast, C. bukva, D. pitomi kesten.

Kupula je pokrivena brojnim ljuspama - stipulama. Kod kestena, ljuspe su preobražene u zašiljene bodlje, pružajući zaštitu plodovima od veverica i drugih životinja koje se hrane kestenom. Kod hrastova ljuspe su kratke i prilegle uz kupulu kao kod crvenog hrasta, ili su izdužene i odstoje od kupule kao kod cera ili makedonskog hrasta.

Literatura uredi

  • Tootill, E. (1984): The Penguin Dictionary of Botany. Market House Books Ltd.