Laban ili Lavan (hebr. לָבָן – „beli“) je biblijska ličnost opisana u Starom zavetu. Labanov otac bio je Betuel, deda Nahor a sestra Rebeka. Imao je dve kćerke, Leu i Rahilu.

Laban i Jakov sklapaju savez.

Laban se prvi put pojavljuje u Knjizi postanja 24, 29-60 kao glasnogovornik njegovog oca Betuela. Bio je impresioniran zlatnim nakitom koji je njegovoj sestri Rebeki dao Isak i odigrao je ključnu ulogu u aranžiranju njihovog braka.

U Knjizi postanja 29 se opisuje kako je dvadeset godina kasnije Jakov, sin Isaka i Rebeke, toliko zavoleo Labanovu kćerku Rahilu da je pristao da kod njega u Haranu radi sedam godina kako bi je oženio. Prve bračne noći Laban je Jakovu umesto Rahile dao Leu, objasnivši da je kod njih običaj da se najpre uda starija kćerka. Jakov je kasnije uzeo i Rahilu za ženu, pošto je pristao da još sedam godina radi kod Labana. Nakon svega su Laban i Jakov sklopili savez i rastali su se u dobrim odnosima prema Knjizi postanja 31, 44-54.

Vidi još uredi