Labeati (lat. Labeates) su bili ilirsko pleme koje je živjelo u unutrašnjosti današnje Crne Gore, sjeveristočno od jezera starovjekovnog naziva Lacus Labeatis (danas Skadarsko jezero). Najbolje utvrđeni grad ovog plemena bio je Skadar, na obali jezera. Grad pominje Livije u Trećem ilirskom ratu (168. godine prije nove ere). Isti rimski pisac kao drugi grad Labeata pominje Medun (Meteon Labeatidis terreae) nedaleko od Podgorice. Ovo pleme je postojalo i u vremenu poslije rimskog osvajanja, obzirom da je navedeno u popisu imena plemena Neronskoga konventa.