Lav Ohridski

Lav Ohridski je bio ohridski arhiepiskop, vizantijski filozof i pisac.

Rođen je u Paflagoniji [1]. Bio je hartofilaks u Aja Sofiji u Carigradu. Nakon 1025. izabran je za arhiepiskopa ohridskog.

1053. godine započeo je crkveni sukob za uticaj u južnoj Italiji između carigradskog patrijarha Mihaila Kirularija i pape Leva IX. Crkva u južnoj Italiji bile su pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. Patrijarh Mihailo Kerularije jesaznao da je vizantijsko bogosluženje u ovim oblastima zamenjen latinskim, i kao odgovor na to zatvorio sve hramove latinskog obreda u Carigradu. Patrijarh naređuje arhiepiskopu Lavu Ohridskom da sastavi poruku protiv Latina u kojoj bi liturgijska služba sa beskvasnim hlebom bila osuđena; post u subotu u vreme Velikog posta; izostanak pevanja „Alleluja“ tokom posta; konzumirenje zadavljene ribe i dr. Poslanica je poslata u Apuliju, a adresirana je na episkopa Jovana Tranijeva, a preko nje svim biskupima Franaka i „najčasnijem papi“. Humbert od Silva Kandide napisao je odgovor u kome je branio latinske bogosluženje i osudio vizantijsko. Lav Ohridski je tokom debate napisao još dve poruke. Polemika između latinskih i grčkih teologa završila je Velikim raskolom crkve 1054. godine. Kritičeskie opыtы po istorii drevneйšeй greko-russkoй polemiki protiv latinяn // Sankt-Peterburg : tip. Akad. nauk, 1878 str. 146 (vtoroe poslanie)

IzvoriUredi