Libela (lat. libella, deminutiv od libra — „vaga”; vaser-vaga, nem. Wasserwaage, od Wasser — „voda” + Waage — „vaga”; vodena vaga) je naprava za postavljanje ravnina u horizontalan ili vertikalan položaj, i mjerenje i zauzimanje uglova nagiba. Često je dio nekog drugog instrumenta ili naprave.

Tipična libela, cjevastog tipa.

Na optičkim instrumentima libela može biti cjevasta i okrugla.

Cjevasta ili cilindrična libela sastoji se od staklene ili plastične cijevi napunjene zagrijanim metilalkoholom, etilalkoholom ili sumpornim narkoznim eterom i po dužini ugrađene u metalni okvir raznih konstrukcija. Poslije hlađenja tečnosti u cijevi ostaje mali bezvazdušni prostor (mjehur, mehur). Pomjeranje mjehura u cijevi preko gravirane skale daje indikaciju o nagnutosti libele i objekta mjerenja uz koji je prislonjena.

Libela okruglog tipa.

Okrugla, centrična ili dozna libela ima posudu u obliku zatvorenog uspravnog cilindra sa gravanim staklenim poklopcem u obliku koncentričnih krugova. Centralni mjehur ostaje u centru samo ako je libela u savršenom dvodimenzionalnom horizontalnom položaju.

Na vazduhoplovnim instrumentima libele se dijele na poprečne i uzdužne, a mjere nagib vazduhoplova (poprečni ili uzdužni).

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi