Longituda uzlaznog čvora

Longituda uzlaznog čvora je jedan od orbitalnih elemenata koji opisuju orbitu nebeskog tela. Longituda uzlaznog čvora je ugao koji obrazuju referentni pravac i pravac uzlaznog čvora.

Longituda uzlaznog čvora - označena sa Ω

Kod orbita oko Sunca, longituda uzlaznog čvora se meri od pravca gama tačke (što je referentni pravac) do pravca uzlaznog čvora, gde putanja nebeskog tela seče ekliptiku (koja je referentna ravan u ovom slučaju) i gde nebesko telo prelazi sa južne na severnu ekliptičku polusferu. Ugao se meri u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu kada se sistem posmatra iz severnog ekliptičkog pola.

Kod orbita oko Zemlje referentna ravan je ravan Zemljinog ekvatora, a referentni pravac je takođe pravac gama tačke.

Vidi jošUredi