Mega (mega; simbol M) je prefiks u SI sistemu jedinica koji označava 106 ili 1 000 000.

Potvrđen 1960. godine, dolazi iz grčkog μέγας, što znači veliki.

Na primer, 1 MW (megavat) = 1 000 000 vata = 1 000 kilovata.

Ostali česti primeri upotrebeUredi

RačunarstvoUredi

U računarstvu mega može ponekad da označava 1 048 576 (220) jedinice za informaciju (npr. megabajt, megareč), ali može da označava 1 000 000 (106) ostalih veličina, na primer, stopa prenosa: 1 megabit/s = 1 000 000 bit/s.

Pogledajte članak "Neodređenost umnožaka jedinice količine podataka".

SI prefiksi
10n Prefiks Simbol Kratka skala Duga skala Decimalni ekvivalent
1024 jota Y septilion kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zeta Z sekstilion trilijarda (hiljadu triliona) 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 eksa E kvintilion trilion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P kvadrilion bilijarda (hiljadu biliona) 1 000 000 000 000 000
1012 tera T trilion bilion 1 000 000 000 000
109 giga G bilion milijarda (hiljadu miliona) 1 000 000 000
106 mega M milion 1 000 000
103 kilo k hiljada 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da deset 10
100 nema nema jedan 1
10−1 deci d deseti deo 0,1
10−2 centi c stoti deo 0,01
10−3 mili m hiljaditi deo 0,001
10−6 mikro µ milioniti deo 0,000 001
10−9 nano n bilioniti deo milijarditi deo 0,000 000 001
10−12 piko p trilioniti deo bilioniti deo 0,000 000 000 001
10−15 femto f kvadrilioniti deo bilijarditi deo 0,000 000 000 000 001
10−18 ato a kvintilioniti deo trilioniti deo 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z sekstilioniti trilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 jokto y septilioniti kvadrilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi

Ostale upotrebe reči MegaUredi