Мегабајт

јединица мере података у рачунарству

Мегабајт се користи као јединица мере података у рачунарству и износи било 1000 или 1024 килобајта, што зависно од интерпретације може да буде:

  • 1.000.000 бајта (106, милион) — по СИ систему
  • 1.024.000 бајта (1024×1000 или 1000×1024) — неконзистентно али употребљено за капацитете неких дискета
  • 1.048.576 бајта (220 = 1024×1024) — по „бинарним“ умношцима (мебибајт)
Умношци бајта
Одомаћена употреба и
(значење по СИ систему)
Стандард за бинарне
префиксе по IEC 60027-2
Назив Ознака Количина Назив Ознака Количина
килобајт kB 210 (103) кибибајт KiB 210
мегабајт MB 220 (106) мебибајт MiB 220
гигабајт GB 230 (109) гибибајт GiB 230
терабајт TB 240 (1012) тебибајт TiB 240
петабајт PB 250 (1015) пебибајт PiB 250
ексабајт EB 260 (1018) ексбибајт EiB 260
зетабајт ZB 270 (1021) зебибајт ZiB 270
јотабајт YB 280 (1024) јобибајт YiB 280
Види још: бит, нибл, неодређеност умножака