Međunarodna jedinica

Internacionalna jedinica (skraćeno: I. J.) je u farmakologiji jedinica za količinu supstance, zasnovana na izmerenoj biološkoj aktivnosti ili efektu određene supstance. Koristi se za vitamine, hormone, neke lekove, vakcine, krvne proizvode i druge slične biološki aktivne supstance za koje postoji izmerena aktivnost i utvrđen dogovor. Jedinica nije deo SI sistema već se standardizacijom ove jedinice bavi Svetska zdravstvena organizacija.

Internacionalna jedinica zavisi od supstance do supstance i posebno se utvrđuje za svaku. Za ovo je zadužen Komitet za biološku standardizaciju SZO. Postupak se ukratko sastoji od pripreme referentnog preparata, propisivanja broja i. j. u tom preparatu kao i propisivanja standardizovanih procedura za poređenje drugih preparata sa referentnim. Na ovaj način, bez obzira na individualan tehnološki postupak pripreme, moguće je izraziti odnosno uporediti njegov biološki efekat.

Za veliki broj supstanci kasnije se izvodi maseni ekvivalent jedne i. j. nakon čega se on u većoj meri primenjuje. Međutim, i. j. uglavnom ostaje u upotrebi zbog njene praktične strane. Ovo je najčešće slučaj kod supstanci koje su dostupne u više različitih oblika (ujedno i različite biološke aktivnosti), gde je praktičnije propisati određenu količinu i. j. nego masu, jer korišćenje i. j. omogućava primenu bilo kog od dostupnih oblika, sa istim efektom na organizam.