Mihailo Buća (umro posle 1351) je bio srpski srednjovekovni diplomata u službi cara Dušana (1331-1355).

Grb porodice Buća

Biografija

uredi

Godina rođenja Mihaila Buće nije poznata. Mihailo je rođen u Kotoru. U izvorima se javlja kao Michael, Micho, Michus Buche, Bucchia, Buchia, Boućik, Bućik. Otac mu je bio kotorski plemić Petar. Brat mu je bio protovestijar Nikola sa kojim je 1336. godine dobio dubrovačko građanstvo i plemićku titulu. Pominje se u javnim službama u kotorskim ispravama u periodu od 1326. do 1337. godine kao iuratus iudex, auditor i dr. Kao poslanik kralja Milutina, Mihailo je vodio pregovore u Dubrovniku. Uz to je bio i uspešan privrednik. Trgovao je rudama (zlato, srebro, bakar). Razvijao je trgovačke veze u Zeti i Raškoj. Zajedno sa bratom Nikolom i rođakom Trifunom, Mihailo je osnovao više trgovačkih društava koja su okretala velike svote novca i povremeno pozajmljivala novac kotorskoj opštini. Srpski car Dušan Silni je poslao Mihaila u Mletačku republiku kako bi pregovarao oko sklapanja saveza protiv Vizantijskog carstva. Mihailo godine 1351. boravi u Nerodimlju i Prištini kao kotorski izaslanik kod cara koji je tada izdao povelju opštini potvrđujući joj neke posede.

Izvori

uredi