Monohibridno ukrštanje

Monohibridno ukrštanje je ukrštanje roditelja (roditeljska generacija) koji se razlikuju u jednoj osobini: kod jednih je izražena dominantna varijanta, a kod drugih recesivna varijanta te osobine. Jedinke u narednoj, potomačkoj generaciji nazivaju se hibridima (heterozigoti) jer nastaju ukrštanjem roditelja iz čistih linija. Kod ovog ukrštanja obrazuju se hibridi u odnosu na jednu osobinu.

Mendelian inheritance 3 1.png

Kontrolisana ukrštanja sa jedinkama koje su pripadale čistim linijama (homozigoti) prvi je vršio Mendel.

Vidi jošUredi