Navlaka

Тип реверсног раседа код којих је навлчење од неколико десетина метара па до више од стотину километара.

Navlake predstavljaju reversne rasede, sa blagim, skoro horizontalnim padom rasedne površi, i amplitudom kretanja stena od više kilometara.

Navlaka u Ćiljen šan, Kina. Starija (levo, plava i crvena) navlaka preko mlađe (desno, smeđa).
Glenkul navlaka u Ejrd da Lohu, Asint u Škotskoj. Nepravilna siva masa stene formirana je od arhejskih ili paleoproterozojskih Luisijanskih komleksa koji su provučeni po dobro obloženom kambrijskom kvarcitu, duž vrha od mlađe jedinice.

Za navlačenja od nekoliko desetina, pa do više od stotinu kilometara, koristi se naziv šarijaž.

Geometrija i nomenklatura navlaka Uredi

 
Mala navlaka na liticama u Lilstok bej, Somerset, Engleska; pomeranje od oko dva metra
 
Dijagram evolucije pregiba raseda ili 'antiklinale rampe' iznad potisne rampe, rampa povezuje dekolemente na vrhu zelenog i žutog sloja
 
Dijagram evolucije nabora širenja raseda
 
Razvoj potisnog dupleksa progresivnim rasedom podnožja rampe
 
Antiformalna naslaga potiskivanja je dokazana bušenjem, podnožje Bruks lanca, Aljaska

Rased Uredi

Ova navlaka je tip raseda koji je potonuo sa 45 stepeni ili manje.[1][2]

Ako je ugao ravni raseda niži (često manji od 15 stepeni od horizontale[3]) a pomeranje prekrivajućeg bloka je veliko (često u rasponu kilometara), rased se naziva rased prevrtanja.[4] Erozija može da ukloni deo gornjeg bloka, stvarajući fenster (ili prozor) - kada je donji blok izložen samo na relativno malom prostoru. Kada erozija uklani većinu gornjeg bloka, ostavljajući ostatke nalik na ostrva na donjem bloku, ostaci se nazivaju klipen.

Slepi potisni rasedi Uredi

Ako se ravan raseda završi pre nego što stigne do površine Zemlje, to se naziva slepim porivnim rasedom. Zbog nedostatka površinskih dokaza, rasede slepog potiska je teško otkriti dok se ne raskinu. Destruktivni zemljotres u Nortridžu 1994. godine, Los Anđeles, Kalifornija, izazvan je ranije neotkrivenim slepim porivnim rasedom.

Zbog njihovog malog pada, potiske je takođe teško proceniti u mapiranju, gde su litološka pomeranja generalno suptilna i stratigrafsko ponavljanje je teško detektovati, posebno u oblastima peneplena.

Rasedno savijeni nabori Uredi

Potisni rasedi, posebno oni koji su uključeni u stil deformacije tanke kože, imaju takozvanu ravno-rampnu geometriju. Potisci se uglavnom šire duž zona slabosti unutar sedimentne sekvence, kao što su [mudstone[|muljoviti]] ili slojevi halita, ovi delovi potiska se nazivaju dekolementi. Ako se efikasnost dekolementa smanji, potisak će težiti da preseče deonicu na viši stratigrafski nivo dok ne dostigne drugi efektivni dekolement gde može da nastavi kao paralelno ravan sloj. Deo potiska koji povezuje dve ravni poznat je kao rampa i obično se formira pod uglom od oko 15°–30° u odnosu na podlogu. Kontinuirano pomeranje pri potisku preko rampe proizvodi karakterističnu geometriju nabora poznatu kao antiklinala rampe ili, uopštenije, kao rasedno-pregibni nabor.

Nabori širenja raseda Uredi

Nabori širenja raseda se formiraju na vrhu raseda gde je propagacija duž dekolementa prestala, ali se pomeranje pri potisku iza vrha raseda nastavlja. Kontinuirano pomeranje se prilagođava formiranju asimetričnog para nabora antiklinala-sinklinala. Kako se pomeranje nastavlja, vrh potiska počinje da se širi duž ose sinklinale. Takve strukture su takođe poznate kao nabori linijue vrha. Eventualno vrh potiska koji se širi može da dostigne još jedan efektivni dekolentni sloj i da stvori kompozitnu strukturu nabora sa karakteristikama rasednog nabora i rasedno-propagirajućeg nabora.

Potisni dupleks Uredi

Dupleksi se javljaju tamo gde postoje dva nivoa dekolementa blizu jedan drugom unutar sedimentnog niza, kao što su vrh i osnova relativno jakog sloja peščara koji je ograničen sa dva relativno slaba sloja muljaka. Kada se potisak koji se širi duž donjeg odvajanja, poznat kao potisak poda, preseče do gornjeg odvajanja, poznatog kao krovni potisak, on formira strmu ravan unutar jačeg sloja. Sa kontinuiranim pomeranjem na potisku, razvijaju se veća naprezanja u podnožju ravni zbog krivine na rasedu. Ovo može prouzrokovati ponovnu propagaciju duž potiska poda sve dok se ponovo ne preseče kako bi se spojio sa krovnim potiskom. Dalje pomeranje se zatim odvija preko novonastale rampe. Ovaj proces se može ponoviti mnogo puta, formirajući seriju potisaka ograničenih rasedom poznatih kao imbrikati ili konji, svaki sa geometrijom pregiba raseda sa malim pomakom. Konačni rezultat je obično dupleks u obliku pastile.

Većina dupleksa ima samo male pomake na graničnim rasedima između konja i oni se spuštaju od prednjeg dela. Povremeno je pomeranje na pojedinačnim konjima veće, tako da svaki konj leži manje ili više vertikalno iznad drugog, ovo je poznato kao antiformalni stek ili imbrikatni stek. Ako su individualni pomaci još veći, onda konji imaju prednju padinu.

Dupleksiranje je veoma efikasan mehanizam prilagođavanja skraćivanju kore zadebljanjem preseka, a ne savijanjem i deformacijom.[5]

Tektonsko okruženje Uredi

 
Primer tankokorne deformacije (potiskivanje) u Montani. Primetno je da se beli Madisonski krečnjak ponavlja, sa jednim primerom u prvom planu i drugim na višem nivou u gornjem desnom uglu i vrhu slike.

Veliki rasedi se javljaju u oblastima koje su pretrpele velike kompresijske sile. Ovi uslovi postoje u orogenim pojasevima koji su rezultat dva kontinentalna tektonska sudara ili akrecije zone subdukcije. Rezultirajuće sile kompresije stvaraju planinske lance. Himalaji, Alpi i Apalači su istaknuti primeri kompresionih orogenija sa brojnim rasedima.

Porivni rasedi se javljaju u rubnom basenu koji se javlja marginalno u odnosu na orogene pojaseve. Ovde kompresija ne dovodi do zapažene planinske izgradnje, koja se uglavnom prilagođava preklapanjem i slaganjem potiska. Umesto toga, rasedi generalno izazivaju zadebljanje stratigrafskog preseka. Kada se porivi razviju u orogenima formiranim u prethodno riftovanim marginama, inverzija zakopanih paleoraftova može da izazove nukleaciju rampi potiska.[6]

Potisci rubno basena takođe obično imaju geometriju ravnih rampi, sa potisima koji se šire unutar jedinica pod veoma malim uglom „ravni“ (na 1–5 stepeni), a zatim se kreću naviše u strmijim rampama (na 5–20 stepeni) gde oni pomeraju stratigrafske jedinice. Potisci su takođe otkriveni u kratonskim okruženjima, gde je deformacija „dalekog ruba“ napredovala u intrakontinentalna područja.[6]

Potisci i dupleksi se takođe nalaze u akrecionim klinovima na ivici okeanskog rova u zonama subdukcije, gde se okeanski sedimenti sastružu sa potopljene ploče i akumuliraju. Ovde, akrecioni klin mora da se zgusne do 200% i to se postiže slaganjem potisnih raseda u melanžu poremećene stene, često sa haotičnim savijanjem. Ovde se obično ne posmatraju ravne geometrije rampe, jer je sila kompresije pod strmim uglom u odnosu na sedimentni sloj.

 
Izdvajanje potisnog raseda

Istorija Uredi

Porivni rasedi nisu bili prepoznati sve do rada Arnolda Ešera fon der Linta, Alberta Hajma i Marsela Aleksandra Bertranda u Alpima koji su radili na Glarusovoj navlaci; Čarlsa Lapvorta, Bena Piča i Džona Horna koji su radili na delovima Škotske Mojn navlake; Alfreda Elis Terneboma u skandinavskim Kaledonidama i R. G. Makonela u Kanadskim stenovitim planinama.[7][8] Do spoznaje da se stariji slojevi, rasedom, mogu naći iznad mlađih slojeva, geolozi u svim ovim oblastima došli su manje-više nezavisno tokom 1880-ih. Gejki je 1884. skovao pojam potisne ravni da opiše ovaj poseban skup raseda. On je napisao:

Sistemom obrnutih raseda, grupa slojeva je napravljena da pokrije veliku širinu tla i zapravo prekriva više članove iste serije. Međutim, najneobičnije dislokacije su one kojima smo radi razlikovanja dali ime potisne ravni. To su striktno reverzni rasedi, ali sa toliko niskim nagibom da su stene na njihovoj izbačenoj strani, takoreći, gurnute horizontalno napred.[9][10]

Reference Uredi

  1. ^ „dip slip”. Earthquake Glossary. USGS. Pristupljeno 5. 12. 2017. 
  2. ^ „How are reverse faults different than thrust faults? In what way are they similar?”. UCSB Science Line. University of California, Santa Barbara. 13. 2. 2012. Pristupljeno 5. 12. 2017. 
  3. ^ Crosby, G. W. (1967). „High Angle Dips at Erosional Edge of Overthrust Faults”. Bulletin of Canadian Petroleum Geology. 15 (3): 219—229. 
  4. ^ Neuendorf, K. K. E.; Mehl Jr., J. P.; Jackson, J. A. (2005). Glossary of Geology (5th edition). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. str. 462. 
  5. ^ Moore, Thomas E.; Potter, Christopher J. (2003). „Structural Plays in Ellesmerian Sequence and Correlative Strata of the National Petroleum Reserve, Alaska” (PDF). U.S. Geological Survey Open File Report. 03-253. Pristupljeno 5. 7. 2022. 
  6. ^ a b Martins-Ferreira, Marco Antonio Caçador (april 2019). „Effects of initial rift inversion over fold-and-thrust development in a cratonic far-foreland setting”. Tectonophysics. 757: 88—107. Bibcode:2019Tectp.757...88M. doi:10.1016/j.tecto.2019.03.009. 
  7. ^ Peach, B. N., Horne, J., Gunn, W., Clough, C. T. & Hinxman, L. W. 1907. The Geological Structure of the North-west Highlands of Scotland (Memoirs of the Geological Survey, Scotland). His Majesty's Stationery Office, Glasgow.
  8. ^ McConnell, R. G. (1887) Report on the geological structure of a portion of the Rocky Mountains: Geol. Surv. Canada Summ. Rept., 2, p. 41.
  9. ^ „Thrust Tectonics”. www.see.leeds.ac.uk. 
  10. ^ Archibald Geikie (13. 11. 1884). „The Crystalline Rocks of the Scottish Highlands”. Nature. 31 (785): 29—31. Bibcode:1884Natur..31...29G. doi:10.1038/031029d0 . 

Literatura Uredi

Spoljašnje veze Uredi