Nazocilijarni živac

Nazocilijarni živac (lat. nervus nasociliaris) je završna grana oftalmičnog živca. Pruža se od gornje orbitalne pukotine koso unutra i unapred, dajući pri tome svoje bočne grane (spojničnu granu sa cilijarnim ganglionom, duge cilijarne živce i zadnji etmoidni živac), i dospeva do prednjeg etmoidnog otvora gde se deli u dve završne grane (prednji etmoidni i infratrohlearni živac).[1][2]

Živci očne duplje

Spojnična grana sa cilijarnim ganglionom (lat. ramus communicans cum ganglione ciliari) se prostire upolje i unapred i ulazi u cilijarni ganglion.[3] Dugi cilijarni živci (lat. nervi ciliares longi), kojih u većini slučajeva ima dva, prolaze kroz zadnji deo očne jabučice i inervišu beonjaču i sudovnjaču. Zadnji etmoidni živac (lat. nervus ethmoidalis posterior) prolazi kroz istoimeni otvor i ulazi u prednju lobanjsku jamu, a nakon toga prolazi kroz otvor rešetkastog lista sitaste kosti i ulazi u nosnu duplju gde oživčava sluzokožu sitastih ćelija i klinastog sinusa.

Prednji etmoidni živac (lat. nervus ethmoidalis anterior) prolazi kroz prednji etmoidni otvor i ulazi iz očne duplje u prednju lobanjsku jamu, a zatim iz nje izlazi kroz rešetkasti list sitaste kosti i dospeva do nosne duplje gde inerviše sluzokožu njenog prednjeg dela. Infratrohlearni živac (lat. nervus infratrochlearis) se prostire unapred prema gornje-unutrašnjem uglu orbite i daje svoje završne grančice za kožu očnih kapaka (gornjeg i donjeg), suznu kesicu i vežnjaču oka.

Izvori

uredi
  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

Literatura

uredi
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
Moždani živci
0 krajnji živac | I mirisni živci | II vidni živac | III živac pokretač oka | IV trohlearni živac | V trograni živac (oftalmični, gornjovilični, donjovilični živac) | VI živac odvodilac | VII živac lica | VIII tremno-pužni živac | IX jezično-ždrelni živac | X živac lutalac | XI pomoćni živac | XII podjezični živac