Niloti je zajednički naziv za crnačke narode i plemena koji se prvenstveno bave stočarstvom, nastanjeni po istočnoafričkim državama Kenija, Uganda, Sudan i Tanzanija. Niloti sredinom 20. veka broje oko 7.000.000 ljudi. Oni se od svojih suseda razlikuju po svojim fizičkim karakteristikama (mogu da narastu i do 2,10 m, te svojom jedinstvenom kulturom koja se odlikuje velikom ljubavi prema stoci. Uz stočarstvo Niloti imaju i motičku poljoprivredu, te je zastupljeno i nešto lova, ribolova i sakupljanja. Nomadsko stočarstvo prvenstveno je izraženo među Nuerima i Dinkama. Tokom kišne sezone ove dve grupe Nilota žive u stalnim naseljima izgrađenim na vodi, gde se bave kultivisanjem zemljišta i čuvanjem stoke u blizini sela. Za vreme sušnog perioda žive u stočarskim kampovima, u blizini pitkih izvora vode gde postoje mogućnosti ispaše stoke, a usput se bave i ribolovom. Glavne grupe Nilota su: Ačoli, Dinka, Luo, Masai, Kalendžin, Nuer i Šiluk.

Pripadnici nilotskog plemena Masai

KlasifikacijaUredi

Niloti govore 52 jezika koji spadaju u južnu grupu istočnosudanskih jezika nilo-saharske porodice. Tri glavne grupe su istočni, zapadni i južni.

Istočni Niloti

 • Bari
 • Dongotono
 • Donjoro, govore njangatom
 • Kakva
 • Karamodžong
 • Lango, u Sudanu, govore lango jezik
 • Lokoja
 • Lopid, govore lopit jezik
 • Lotuko, govore otuho
 • Masai
 • Mondari, govore mandari. Plemena: Mondari Boronga, Sere, Bori.
 • Ongamo, govore jezik ngasa
 • Samburu
 • Teso
 • Topota
 • Turkana

Zapadni Niloti

 • Alur
 • Anuak
 • Atvor, govore reel. plemena: Apak (sebe zovu Atuot), Luak, Jilek, Rorkec, Akot, Kuek
 • Ačoli
 • Belanda Bor
 • Burun
 • Dhr Turi, govore turi
 • Dinka
 • Jopadhola ili Budama, govore adhola
 • Jumjum
 • Kumam
 • Lango, u Ugandi
 • Lokoro, govore pari
 • Luo
 • Mabaan
 • Nuer
 • Šiluk

Južni Niloti

 • Aramanik, Tanzanija, 3,000 (2002). zvani i „Ndorobo“, „Dorobo“.
 • Datuga (Tatoga), Tanzanija, 87,798 (2000 WCD). obuhvataju i Barabaig, itd.
 • Kalendžin, Kenija, 2,458,123 (popis 1989). plemena:
  • Kipsigis 471,459 (1980 Heine and Möhlig).
  • Nandi 261,969, (1980 Heine and Möhlig).
  • Pokot, 264,000 (1994 I. Larsen BTL).
  • Sabaot, 143,000 (1994 I. Larsen BTL).
  • Tugen, 130,249 (1980 Heine and Möhlig).
  • Keijo, 110,908 (1980 Heine and Möhlig).
  • Endo, 80,000 (1997 SIL).
 • Kisankasa, Tanzanija, 4,670 (1987) zvani i „Ndorobo“, „Dorobo“.
 • Mediak, Tanzanija, zvani i „Ndorobo“, „Dorobo“.
 • Mosiro, Tanzanija
 • Okiek, Kenije i Tanzanija, 36,869 (2000). zvani i „Ndorobo“
 • Omotici, Kenija, 200 ili više (2000). zvani i „Ndorobo“
 • Sebej, govore jezik kapsabini. Uganda, 120,000 (1994 UBS).
 • Talaj, Kenija, 38,091 (2000 WCD).

Spoljašnje vezeUredi