Osećanje (ili emocija) je složeno psihofiziološko iskustvo stanja uma određenog bića, pod unutrašnjim i/ili spoljašnjim uticajima. Osećanje je afektivni aspekt svesti koji se ispoljava kao jedan od osnovnih psihičkih doživljaja radosti, tuge, prijatnosti i sl. Prema usmerenosti i sadržini, osećanja mogu biti: vezana za čulno draženje, estetska, moralna, vezana za druge ljude, vezane za samoocenu itd. Jačina osećanja može da varira od sasvim slabog raspoloženja određene vrste do snažnih afekata i neobuzdanih strasti. Važnu komponentu osećanja čine organske (fiziološke) promene, od kojih su posebno važne one koje su nastale aktiviranjem simpatičkog dela autonomnog nervnog sistema. Većina istraživača smatra da su emocije deo ljudskog evolucionog nasleđa i da služe prilagođavanju tako što doprinose opštoj svesnosti i olakšavaju društvene komunikacije.

Šest osnovnih emocija: sreća (zelena)- tuga (plava) - ljutnja (crvena) - strah (žuta) - nežnost (roze) - uzbuđenost (narandžasta)

Literatura uredi

Vidi još uredi