Otadžbina (časopis)

Otadžbina, nedjeljnik za politiku, prosvjetu i privredu je list koji je izlazio u periodu od 1923. godine do 1925. godine. Otadžbina je za vrijeme svog postojanja bila list Demokratske stranke, a zatim Samostalne demokratske stranke u Bosni i Hercegovini. Novine su štampane u najvećem i glavnom gradu Bosanske Krajine, Banja Luci.

Otadžbina 1923.

Istorijat uredi

Ovaj list, je osnovala Demokratska stranka, dajući mu ime Otadžbina, kako bi pridobili pobornike socijalne filozofije Petra Kočića u Krajini, gdje je obični narod, seljaštvo, bilo u prvom planu. Prvi broj Otadžbine je izašao 26. avgusta 1923. u Banja Luci, a u uvodnom dijelu izložen je program novog lista. Otadžbina je bila list, koji su izdavali zagovornici jedinstvene jugoslovenske države. U uvodnim tekstovima, prvog broja Otadžbine, moglo se pročitati da će ovaj list zastupati interese Bosanske Krajine i raditi za dobro države, kao i za njeno jedinstvo. Ideal Demokratske stranke, kako se navodi na kraju uvodne riječi je bio prosperitet i jedinstvo države. List je redovno na uvodnom mjestu donosio politički članak sa svojim komentarom uperenim protiv Radikala, Zemljoradnika, federalista, separatista i klerikalaca, a onda je u obimnom Političkom pregledu donosio, stalno iscrpan i jasan pregled važnih političkih događaja u svijetu i kod nas.

Vlasnik lista bila je u početku Demokratska stranka, a kasnije nakon cijepanja same Demokratske stranke list je postao organ Samostalne demokratske stranke. List je uređivao Redakcioni odbor. Odgovorni urednici bili su: Bogdan Stanković od broja 1 do 3 tokom1923, Đoko Brkić od broja 4 tokom 1923. do 93 tokom 1925. i Špiro Bocarić od broja 94 do 100 tokom 1925. Svaki broj Otadžbine je u svom sadržaju imao više rubrika. U rubrikama Naši dopisi, Dnevne vesti i Gradska kronika stanovništvo je moglo u najkraćim crtama da dobije informacije o najznačajnijim događajima u Banja Luci i Bosanskoj Krajini, zatim su slijedile rubrike Narodno zdravlje, Privreda, Sokolstvo i Sport. Kako bi se još više približili Kočićevoj "Otadžbini", to jeste onima koji su čitali taj list, od devetog btoja, uvedena je rubrika Suvi zulumi. Posljednja strana bila je rezervisana za oglase. U feljtonu i podlistku objavljeno je više zanimljivih članaka. U skladu sa samom politikom stranke, list je oštru polemiku vodio sa radikalskom Srpskom riječi i zemljoradničkim Težačkim pokretom.

Otadžbina, nedjeljnik za politiku, prosvjetu i privreduje je štampana na dva pisma, ćirilicom i latinicom u više banjalačkih štamparija, štampariji "S. Ugrenović i sinovi", štampariji "Dušan Ugrenović" i štampariji "Glas Krajine". Izlazila je jedanput nedjeljno. List je izlazio samo dvije godine, a posljednji broj je izašao 3. oktobra 1925. Ukupno je izašao 161 broj.[1]

Vidi još uredi

Reference uredi

Literatura uredi

  • Napomena: Sadržaj ovog članka je jednim delom ili u celosti preuzet sa http://srbiubih.com. Nosilac autorskih prava nad materijalom je dao dozvolu da se isti objavi pod slobodnom licencom. Dokaz o tome se nalazi na OTRS sistemu, a broj tiketa sa konkretnom dozvolom je 2016043010009424.